GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Yapım İhalelerinin Yapılması
Hizmetin Tanımı Bölge Müdürlüğüne ait yapım ihalelerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm iş ve işlemlerin (ilandan veya davetten başlayıp sözleşme imzalanıp ilgili birime dosyalarının gönderilmesine kadar) yapılması
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Ortak Bilgisayar Programı
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör,Kurumun Diğer Birimleri
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Ulaştırma
Hizmet İşlem Tipi: İhale işleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
4734 KAMU İHALE KANUNU
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
6001 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Mevzuat KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ
Mevzuat YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Mevzuat YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ
Mevzuat İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Mevzuat İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ
Mevzuat KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI KİTABI
Mevzuat KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:2 Fıkra:1 Bent:a
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
Madde No:2 Fıkra:1
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Madde No:2 Fıkra:1
6001 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Madde No:4 Fıkra:1 Bent:b
Mevzuat KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ
Madde No:Tamamı
Mevzuat YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:Tamamı
Mevzuat YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ
Madde No:Tamamı
Mevzuat İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Tamamı
Mevzuat İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ
Madde No:Tamamı
Mevzuat KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI KİTABI
Madde No:Tamamı
Mevzuat KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ
Madde No:19 Fıkra:1 Bent:a

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Yaklaşım Maliyet ve Ekleri (Birim Fiyat Tarifleri, İhale Bilgi Formu, Varsa Projeler, Varsa Fiyatlandırmak İçin Faturalar vb.)
Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

YAKLAŞIK MALİYET İCMAL TABLOSU
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri
- veya -
YAKLAŞIK MALİYET HESAP CETVELİ
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri
 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİLGİ FORMU
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri
 

BİRİM FİYAT TARİFLERİ CETVELİ
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri
 

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri
 

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Paraf 1)
İlan Edilmesi Amacıyla Askıya Çıkarılması
MUHASEBE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Paraf 1)
İlan Bedelinin Ödenmesi
ANKARA VALİLİĞİ
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (Paraf 2)
Güvenlik Tedbirlerinin Alınması
Basın Organları
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (Paraf 2)
İlanın Yayımlattırılması
İÇ KONTROL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (Paraf 2)
Ön Mali Kontrol Yapılması
Başvuru Sahipleri(Kurumun Diğer Birimleri)
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Paraf 1)
Sözleşme/Protokol/Anlaşma Gönderilmesi
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (Paraf 2)
Sözleşme/Protokol/Anlaşma İmzalanması
ÖZEL KALEM ŞEFLİĞİ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 3 (Paraf 3)
Komisyon Oluşturulması
Başvuru Sahipleri(Kurumun Diğer Birimleri)
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 3 (Paraf 3)
Nihai Olur/Onay İstenmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Paraf 1)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şef (Taşra)
İmza / OnayBaşmühendis (Taşra)
Paraf Listesi 2 (Paraf 2)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şef (Taşra)
Unvan 3Başmühendis (Taşra)
İmza / OnayBölge Müdür Yardımcısı
Paraf Listesi 3 (Paraf 3)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Başmühendis (Taşra)
İmza / OnayBölge Müdürü
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
201446 Adet
201545 Adet
201650 Adet
201759 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
14 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
1 Yıl
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
YAPIM İŞLERİ İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİ (ALT YÜKLENİCİ-İŞ BİTİRME)Paraf Listesi 2 (Paraf 2)
YAPIM İŞLERİ İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİ (YÜKLENİCİ-İŞ BİTİRME)Paraf Listesi 2 (Paraf 2)
YAPIM İŞLERİ İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİ (İŞ YÖNETME, GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞ İŞLERDE)Paraf Listesi 2 (Paraf 2)
YAPIM İŞLERİ İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİ (YÜKLENİCİ- İŞ DURUM)Paraf Listesi 2 (Paraf 2)
YAPIM İŞLERİ İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİ (İŞ DENETLEME/İŞ YÖNETME İŞ ARTIŞI VE DEVAM EDEN İŞLERDE)Paraf Listesi 2 (Paraf 2)

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder