GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (SN. MÜCAHİT ARMAN) > PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hizmetin Adı Hizmet Alım İhalelerinin Yapılması
Hizmetin Tanımı Kurumun Merkez Teşkilatına ait hizmet alımı ihalelerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin (Onay belgesinin düzenlenmesinden başlayıp sözleşme imzalanıp, ilgili birime dosyaların gönderilmesine kadar) yapılması
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Ortak Bilgisayar Programı
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor ,Kurumun diğer birimleri
Hizmet Türü: Ortak Hizmet(Yardımcı)
Hizmet Sınıflama Tipi: Ulaştırma
Hizmet İşlem Tipi: İhale işleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
4734 KAMU İHALE KANUNU
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
Mevzuat KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ
6001 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Mevzuat MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Mevzuat İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Mevzuat İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ
Mevzuat KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI KİTABI
Mevzuat KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:2 Fıkra:1 Bent:a
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
Madde No:2
Mevzuat KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ
Madde No:tamamı
6001 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Madde No:7
Mevzuat MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:tamamı
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Madde No:19
Mevzuat İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:tamamı
Mevzuat İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ
Madde No:tamamı
Mevzuat KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI KİTABI
Madde No:tamamı
Mevzuat KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ
Madde No:19 Fıkra:1 Bent:a,b

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Elektronik
Kurumun Diğer Birimleri
- veya -
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİLGİ FORMU
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri
- veya -
YAKLAŞIK MALİYET TESPİT TUTANAĞI
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri
- veya -
TEKNİK ŞARTNAME
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri
 

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Başvuru Sahipleri(Kurumun Diğer Birimleri)
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (paraf 1 iç )
Komisyon Oluşturulması
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (paraf 1 iç )
Ön Mali Kontrol Yapılması
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (paraf 2 )
Teminat İstenmesi
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (paraf 2 )
Teminat İadesinde Bulunulması
Merkez Teşkilatında Yer Alan Birimler
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (paraf 1 iç )
Bilgi İstenmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (paraf 1 iç )
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / OnayDaire Başkanı
Paraf Listesi 2 (paraf 2 )
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şef
İmza / OnayŞube Müdürü
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
201490 Adet
201563 Adet
201686 Adet
2017106 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
10 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
40 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder