GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI > ANKARA DEFTERDARLIĞI > MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Emanet Hesaplarına Alınan Tutarların İlgililerine Ödenmesi
Hizmetin Tanımı Emanet hesaplarına nakden veya mahsuben tahsil edilmek suretiyle kaydedilen tutarlardan zamanaşımına uğramamış olanların, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ödenmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Özel Sektör,Diğer Kamu Kurumları
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları,Kamu Personeli
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: İktisadi/Ekonomi
Hizmet İşlem Tipi: Mali İşler

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
44109 MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
Mevzuat MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Mevzuat MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
44109 MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
Madde No:552
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Madde No:61 Fıkra:1

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Mevzuat NoMevzuat
Teamülen

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

VEZNE ALINDI BELGESİ
Vatandaş Özel Sektör Diğer Kamu Kurumları
İlgililer tarafından nakden vezneye yatırılan emanet tutalarının iadesinde, Vezne Alındısının aslı
 Mevzuat
44109 MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
Madde No:552

DILEKÇE
Vatandaş Özel Sektör Diğer Kamu Kurumları
- veya -
RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Vatandaş Özel Sektör Diğer Kamu Kurumları
Emanetin niteliğine ve alınış şekline göre, Vatandaş başvurularında dilekçe, Kamu Kurumlarının başvurularında resmi yazı
 Mevzuat
Teamülen

Vekile/Yetkiliye yapılan ödemelerde vekaletname/yetki belgesi aranır
 Mevzuat
  MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:3,8

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Giriş Yapılmamış

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Uzman (Kariyer)
Unvan 3Müdür Yardımcısı (Birim)
İmza / OnayMüdür (Kurum)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20123358 Adet
2014245 Adet
2015268 Adet
2016277 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
1 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
4 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
MUHASEBE İŞLEM FİŞİParaf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder