GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI > ANKARA DEFTERDARLIĞI > MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Teminat Mektuplarının İade Edilmesi
Hizmetin Tanımı Muhasebe Müdürlüğüne bağlı harcama birimlerinin yapmış oldukları ihalelere ilişkin Muhasebe Müdürlüklerinde saklı tutulan teminat mektuplarının ilgilisine iade edilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Hem Resen Hem Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Diğer Kamu Kurumları
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Genel İdari
Hizmet İşlem Tipi: Mali İşler

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Mevzuat MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
Mevzuat MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:15)TEMİNAT MEKTUPLARI
Mevzuat MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
Madde No:13 Fıkra:1,2
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Madde No:61 Fıkra:1

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Diğer Kamu Kurumları
İşin sözleşme hükümlerine göre tamamlandığına ve teminatın iadesinde sakınca bulunmadığına ilişkin ihaleyi yapan idarenin yazısı
 Mevzuat
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
Madde No:13

SGK PRİM BORCU OLMADIĞINA DAİR BELGE
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
Madde No:13

VEKALETNAME
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
  MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:8

VERGİ KAYDI OLMADIĞINA DAİR BELGE
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
Madde No:13

VEZNE ALINDI BELGESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
  MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
Madde No:7

YAPIM İŞLERİ KESİN KABUL TUTANAĞI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
Madde No:13

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 ,
Banka ve Finans Kuruluşları
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Belge Gönderilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Şef
Unvan 2Müdür Yardımcısı (Birim)
İmza / OnayMüdür (Kurum)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
2012333 Adet
2014629 Adet
2015431 Adet
2016676 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
30 Dakika
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
60 Dakika
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ 

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder