GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI > KAMU FİNANSMANI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ALACAK VE BORÇ İŞLEMLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI > ALACAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hizmetin Adı 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Vadesi Gelecek Hazine Alacakları Yeniden Yapılandırılması ile Çeşitli Özel Kanunlar Çerçevesinde Vadesi Geçmiş Hazine Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması
Hizmetin Tanımı 4749 sayılı Kanun kapsamında Borçlu Kuruluşların Mevzuata uygun şekilde başvurmaları durumunda vadesi gelecek ödemelerinin Bakan onayı ile yeniden yapılandırılması ve vadesi geçmiş borçların çeşitli kanunlar çerçevesinde yeniden yapılandırılması
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Diğer Kamu Kurumları
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Kamu Kurumları,Yerel Yönetimler ve Bağlı Kuruluşları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: İktisadi/Ekonomi
Hizmet İşlem Tipi: Mali İşler

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
6111 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
7553 HAZİNE ALACAKLARININ YÖNETİMİ TAKİP VE TAHSİLİNE DAİR YÖNETMELİK
5216 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
5393 BELEDİYE KANUNU
6552 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN
6736 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
7553 HAZİNE ALACAKLARININ YÖNETİMİ TAKİP VE TAHSİLİNE DAİR YÖNETMELİK
Madde No:7
6111 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Madde No:2 Fıkra:4 Bent:ç
6552 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN
Madde No:73
6736 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
Madde No:1 Fıkra:3 Bent:c
7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Madde No:1 Fıkra:3

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

DILEKÇE
Diğer Kamu Kurumları
Başvuru Dilekçesi

 

Finansal Tablolar

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRLİĞİ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
Olur/Onay Gönderilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Uzman Yardımcısı (Kariyer)
Unvan 2Uzman (Kariyer)
Unvan 3Şube Müdürü
Unvan 4Daire Başkanı
Unvan 5Genel Müdür Yardımcısı (Birim)
Unvan 6Genel Müdür (Birim)
Unvan 7Müsteşar Yardımcısı
Unvan 8Müsteşar
İmza / OnayBakan
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20117 Adet
20124 Adet
20134 Adet
20143 Adet
20150 Adet
20161 Adet
20173 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
10 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
1 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder