GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI > MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ÖZEL TAHSİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hizmetin Adı İlköğretim Kurumlarına Tahsisli Olan Yerlerin Köy Tüzel Kişiliklerine veya İl Özel İdarelerine Devrine ilişkin taleplerin alınması
Hizmetin Tanımı Hazinenin mülkiyetinde bulunan ve ilköğretim kurumuna tahsis olunan taşınmazların intifa hakkı Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere bulundukları yerlere göre bedelsiz olarak köy tüzel kişiliklerine veya il özel idarelerine (Başbakanlık iznine müteakip) devrine izin verilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Genel İdari
Hizmet İşlem Tipi: İzin/Onay/Yetki İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
222 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU
178 MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
222 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU
Madde No:Geçici 7
178 MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)
Madde No:13 Fıkra:1 Bent:n
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Madde No:45 Fıkra:3

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Diğer Kamu Kurumları Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
Teamülen

TAŞINMAZ FİİLİ DURUM TESPİT TUTANAĞI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
- veya -
RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
222 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU
Madde No:geçici madde 7

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
Görüş Gönderilmesi
Defterdarlıklar
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
İzin Verilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Uzman Yardımcısı (Kariyer) veya Memur veya Uzman (Kariyer)
Unvan 2Koordinatör
Unvan 3Daire Başkanı
Unvan 4Genel Müdür Yardımcısı (Birim)
İmza / OnayGenel Müdür (Birim)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
201160 Adet
20141 Adet
20153 Adet
20165 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
3 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
1 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder