GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ > SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Çeşitli Meslek Mensupları İçin Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesi
Hizmetin Tanımı Çeşitli iş ve meslek mensuplarından (fahri temsilciler, basın mensupları, kuyumcu ve sarraflar, patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan iş yeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve iş yerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer'ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahipleri, banka müdürleri, pilotlar, yıllık satış tutarı cirosu Bakanlıkça belirlenen normlara ulaşan gerçek ve tüzel kişiler, arazi sahipleri, sürü sahipleri, müteahhitler, akaryakıt istasyon sahipleri, akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar, sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar, poligon sahipleri, müze ve antları koruyan bekçiler, arıcılık yapanlar, patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler, asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi istekleri ile kurumdan ayrılanlar, dövize ilişkin işlem yapanlar, avukatlar ve noterler, oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri, en az bir dönem mahalle veya köy muhtarlığı yapmış olanlar ile belediye başkanlığı veya il genel meclisi üyeliği yapmış olanlar) alınan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda başvuruda bulunanlara silah taşıma ruhsatı verilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Hizmeti Sunmakla Görevli Personel
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Savunma/Güvenlik
Hizmet İşlem Tipi: İzin/Onay/Yetki İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
2559 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU
91/1779 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK
42 Silah Ruhsat İşlemleri Birleştirilmiş Genelgesi
6136 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN
1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1
2017/6-2017/28 İSTENEN BELGELER GENELGESİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
91/1779 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:9

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

TAPU KAYIT BELGESİ
Vatandaş
Arazi sahiplerden toprak miktarını gösteren tapu kayıt belgesi
 Mevzuat
42 Silah Ruhsat İşlemleri Birleştirilmiş Genelgesi
Madde No:2

SAĞLIK RAPORU (KURUL)
Vatandaş
 
 Mevzuat
42 Silah Ruhsat İşlemleri Birleştirilmiş Genelgesi
Madde No:2
91/1779 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:15

VESİKALIK FOTOĞRAF
Aslı
Vatandaş
Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
 Mevzuat
42 Silah Ruhsat İşlemleri Birleştirilmiş Genelgesi
Madde No:2

DILEKÇE
Vatandaş
Tüm müracaatlarda/patlayıcı madde nakledenlere ait güvenlik belgesi olan kişilerden, akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlardan, 50 sigortalı işçi çalıştırılan yerlerde bekçi, veznedar ve mutemetlerden, poligonları, müze/anıtları ve patlayıcı madde depolarını koruyan bekçilerin iş sahiplerinden silah taşıma ruhsatlarını içeren dilekçe
 Mevzuat
42 Silah Ruhsat İşlemleri Birleştirilmiş Genelgesi
Madde No:2

SGK KAPSAMINDA ÇALIŞIP ÇALIŞILMADIĞINA DAİR YAZI
Vatandaş
Patlayıcı madde nakledenlere ait güvenlik belgesi olan kişilerden, akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlardan, 50 sigortalı işçi çalıştırılan yerlerde bekçi, veznedar ve mutemetlerden, poligonları, müze/anıtları ve patlayıcı madde depolarını koruyan bekçilerden SGK kapsamında çalışıp çalışmadığına dair yazı
 Mevzuat
42 Silah Ruhsat İşlemleri Birleştirilmiş Genelgesi
Madde No:2

SGK HİZMET DÖKÜMÜ BELGESİ
Vatandaş
Sİgortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlardan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını gösterir SGK hizmet dökümü
 Mevzuat
42 Silah Ruhsat İşlemleri Birleştirilmiş Genelgesi
Madde No:2

HARÇ ÖDENDİ BELGESİ
Elektronik
Vatandaş
Silah taşıma ruhsat harcının yatırıldığına dair
 Mevzuat
42 Silah Ruhsat İşlemleri Birleştirilmiş Genelgesi
Madde No:9
6136 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN
Madde No:6

VERGİ KAYDI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE
Aslı / Elektronik
Vatandaş
Kuyumcu ve sarraflar, patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer'ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahipleri, yıllık satış tutarı cirosu Bakanlıkça belirlenen normlara ulaşan gerçek ve tüzel kişiler, arazi sahipleri, sürü sahipleri, müteahhitler, akaryakıt istasyon sahipleri, akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar, sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar ile bu işyerlerinde bekçi, veznedar ve mutemet olarak çalışanlar, poligon sahipleri, poligonda görevli bekçiler, patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler, dövize ilişkin işlem yapanlar için vergi kaydı olduğunu gösterir belge
 Mevzuat
42 Silah Ruhsat İşlemleri Birleştirilmiş Genelgesi
Madde No:2

VERGİ BORCU BULUNMADIĞINA DAİR BELGE
Aslı
Vatandaş
son 15 gün içinde alınmış olacak
 Mevzuat
1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1
Madde No:0

MESLEK BİLGİ DOSYASI
Aslı
Vatandaş
Basın Mensuplarından-Basın Kartı, Eski Hakim Savcı Mülki Amir Mit ve Emniyet Mensuplarından-Kurumdan Ayrılış Yazısı, Döviz Bürosu İşletenlerden-Döviz Bürosu Açılması Hususunda İzin Belgesi, Basın Mensupları,Avukatlar,Fahri Temsilciler,Banka Müdürleri,Pilotlar,Eski Muhtar Belediye Başkanı İl Genel Meclis Üyesinden Yapılan Görev İle İlgili Kurum Yazısı (Görev Belgesi), Oda Birlik Federasyon Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden-Seçim Tutanağı, Cirodan Müracaat Edenlerden-Yıllık Net Satış Tutarını Gösterir Belge, Noterlerden-Noterlik Belgesi, Sürü Sahiplerinden-Hayvan Kayıt Belgesi, Arıcılardan- Kovan Adetini Belirtir Üretici Belgesi, Şirket Ortaklığı ve Müdürlüğünden Müracaat Edenlerden-Ticaret Sicil Müdürlüğü Yazısı, Kuyumcu,Silah Tamirhanesi,Ciro,Müteahhit,Akaryakıt İstasyonu Sahibi,Sigortalı İşçi Çalıştıranlar,Poligon Sahipleri,Arıcılar,Patlayıcı Madde Deposu Bekçileri,Döviz Bürosu Sahipleri ve Noterlerden-Oda Kayıt Belgesi,
 Mevzuat
42 Silah Ruhsat İşlemleri Birleştirilmiş Genelgesi
Madde No:2

MESLEK BİLGİ DOSYASI
Aslı
Vatandaş
Müteahhitlerden-İş Bitirme veya İş Durum veya İş Deneyim Belgesi, Akaryakıt İstasyonu Sahiplerinden-Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi, Arıcılardan-Müstahsil Makbuzu, Pilotlardan-Pilotluk Lisans Belgesi
 Mevzuat
42 Silah Ruhsat İşlemleri Birleştirilmiş Genelgesi
Madde No:2

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Tüm Merkez ve Tasra Teskilati
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (iç dış yazışma)
Araştırma Yapılması
Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar)
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (iç dış yazışma)
Belge İstenmesi
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (iç dış yazışma)
Bilgi Verilmesi
ANKARA VALİLİĞİ
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (onay)
Nihai Olur/Onaya Gönderilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (onay)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Amir
Unvan 3Şube Müdür Yardımcısı
Unvan 4Şube Müdürü
Unvan 5İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Unvan 6İl Emniyet Müdürü
İmza / OnayVali
Paraf Listesi 2 (iç dış yazışma)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Büro Amiri
Unvan 3Şube Müdür Yardımcısı
Unvan 4Şube Müdürü
İmza / Onayİl Emniyet Müdür Yardımcısı
Paraf Listesi 3 (kart)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
İmza / OnayAmir
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20121185 Adet
20141277 Adet
20151415 Adet
20161246 Adet
20171573 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
1 Ay
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
15 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
1 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
SİLAH TAŞIMA RUHSATIParaf Listesi 3 (kart)

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder