GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. ŞUAYİP BİRİNCİ) > SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Yazılım Üreticilerinin ve Yazılımlarının Kayıt Tescil Sistemine Kaydının Yapılması
Hizmetin Tanımı Sağlık Bilişimi Alanında Faaliyet Gösteren ve Kişisel Sağlık Verisi İşleyen Tüm Yazılımların ve Üreticilerinin/Distribütörlerinin Sağlık Bakanlığı Tarafından Kayıt Altına Alınması, Ulusal Sağlık Sistemi'ne (USS) Entegrasyonunun ve Veri Göndermelerinin Sağlanması
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri,Yabancılar,Yabancı Kuruluşlar
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör,Kamu Kurumları,Vatandaş,Sivil Toplum Kuruluşları,Yabancılar,Yabancı Kuruluşlar
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Bilişim İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
67523305-010.06.02/2976 2015/17 SAYILI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI GENELGESİ
67523305-010.04 E.04-140 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
3359 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Madde No:11 Fıkra:1 Bent:ç
3359 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
Madde No:Ek Madde 11
67523305-010.04 E.04-140 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
Madde No:7 Fıkra:1
67523305-010.06.02/2976 2015/17 SAYILI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI GENELGESİ
Madde No:5

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Mevzuat NoMevzuat
Teamülen

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

DILEKÇE
Aslı / Elektronik
Vatandaş(SBYS yazılımı üreten), Özel Sektör(SBYS yazılımı üreten), Sivil Toplum Kuruluşları(SBYS yazılımı üreten), Yabancılar(SBYS yazılımı üreten), Yabancı Kuruluşlar(SBYS yazılımı üreten)
- veya -
RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı / Elektronik
Diğer Kamu Kurumları(SBYS yazılımı üreten), Kurumun Diğer Birimleri(SBYS yazılımı üreten), Yabancı Kuruluşlar(SBYS yazılımı üreten)
 
 Mevzuat
Teamülen

TS ISO / IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
Aslı / Noter Onaylı / Örneği (Fotokopisi) / Kurum Onaylı / Elektronik / Onaylı Tercümesi
Vatandaş(SBYS yazılımı üreten), Özel Sektör(SBYS yazılımı üreten), Sivil Toplum Kuruluşları(SBYS yazılımı üreten), Diğer Kamu Kurumları(SBYS yazılımı üreten), Kurumun Diğer Birimleri(SBYS yazılımı üreten), Yabancılar(SBYS yazılımı üreten), Yabancı Kuruluşlar(SBYS yazılımı üreten)
TS ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
 Mevzuat
67523305-010.06.02/2976 2015/17 SAYILI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI GENELGESİ
Madde No:5.1.10

TİCARET ODASI KAYIT BELGESİ
Aslı / Noter Onaylı / Örneği (Fotokopisi) / Kurum Onaylı / Elektronik
Özel Sektör(SBYS yazılımı üreten), Sivil Toplum Kuruluşları(SBYS yazılımı üreten), Yabancılar(SBYS yazılımı üreten), Yabancı Kuruluşlar(SBYS yazılımı üreten)
Ticaret Odası Kayıt Belgesi
 Mevzuat
67523305-010.06.02/2976 2015/17 SAYILI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI GENELGESİ
Madde No:5.1.2

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
Aslı / Noter Onaylı / Örneği (Fotokopisi) / Kurum Onaylı / Elektronik
Özel Sektör(SBYS yazılımı üreten), Sivil Toplum Kuruluşları(SBYS yazılımı üreten), Yabancılar(SBYS yazılımı üreten), Yabancı Kuruluşlar(SBYS yazılımı üreten)
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 Mevzuat
67523305-010.06.02/2976 2015/17 SAYILI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI GENELGESİ
Madde No:5.1.2

SGK İşyeri Tescil Numarası
 Mevzuat
67523305-010.06.02/2976 2015/17 SAYILI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI GENELGESİ
Madde No:5.1.2

İSTEĞE BAĞLI KAYIT TESCİL BELGESİ (TELİF HAKLARI)
Aslı / Örneği (Fotokopisi) / Kurum Onaylı / Elektronik
Vatandaş(SBYS yazılımı üreten), Özel Sektör(SBYS yazılımı üreten), Sivil Toplum Kuruluşları(SBYS yazılımı üreten), Diğer Kamu Kurumları(SBYS yazılımı üreten), Kurumun Diğer Birimleri(SBYS yazılımı üreten), Yabancılar(SBYS yazılımı üreten), Yabancı Kuruluşlar(SBYS yazılımı üreten)
Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan Bilgisayar Programları ve Veri Tabanlarına İlişkin Kayıt-Tescil Belgesi
 Mevzuat
67523305-010.06.02/2976 2015/17 SAYILI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI GENELGESİ
Madde No:5.1.2

SPİCE BELGESİ (TSE)
Aslı / Örneği (Fotokopisi) / Kurum Onaylı / Elektronik
Vatandaş(SBYS yazılımı üreten), Özel Sektör(SBYS yazılımı üreten), Sivil Toplum Kuruluşları(SBYS yazılımı üreten), Diğer Kamu Kurumları(SBYS yazılımı üreten), Kurumun Diğer Birimleri(SBYS yazılımı üreten), Yabancılar(SBYS yazılımı üreten), Yabancı Kuruluşlar(SBYS yazılımı üreten)
TS ISO/IEC 15504 – SPICE Belgesi (en az Level 2)
 Mevzuat
67523305-010.06.02/2976 2015/17 SAYILI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI GENELGESİ
Madde No:5.1.10

Son 3(üç) yıla ait Bilanço (Vergi Dairesi veya MM Onaylı)
 Mevzuat
67523305-010.06.02/2976 2015/17 SAYILI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI GENELGESİ
Madde No:5.1.2

LİSTE
Aslı / Örneği (Fotokopisi) / Elektronik
Vatandaş(SBYS yazılımı üreten), Özel Sektör(SBYS yazılımı üreten), Sivil Toplum Kuruluşları(SBYS yazılımı üreten), Diğer Kamu Kurumları(SBYS yazılımı üreten), Kurumun Diğer Birimleri(SBYS yazılımı üreten), Yabancılar(SBYS yazılımı üreten), Yabancı Kuruluşlar(SBYS yazılımı üreten)
Kullanımda ve/veya piyasaya arzda olan yazılım listesi
 Mevzuat
67523305-010.06.02/2976 2015/17 SAYILI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI GENELGESİ
Madde No:5.1.2

İMZA SİRKÜLERİ
Aslı / Noter Onaylı / Örneği (Fotokopisi) / Kurum Onaylı / Elektronik
Vatandaş(SBYS yazılımı üreten), Özel Sektör(SBYS yazılımı üreten), Sivil Toplum Kuruluşları(SBYS yazılımı üreten), Diğer Kamu Kurumları(SBYS yazılımı üreten), Kurumun Diğer Birimleri(SBYS yazılımı üreten), Yabancılar(SBYS yazılımı üreten), Yabancı Kuruluşlar(SBYS yazılımı üreten)
İmza Sirküleri
 Mevzuat
67523305-010.06.02/2976 2015/17 SAYILI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI GENELGESİ
Madde No:5.1.2

LİSTE
Aslı / Örneği (Fotokopisi) / Elektronik
Vatandaş(SBYS yazılımı üreten), Özel Sektör(SBYS yazılımı üreten), Sivil Toplum Kuruluşları(SBYS yazılımı üreten), Diğer Kamu Kurumları(SBYS yazılımı üreten), Kurumun Diğer Birimleri(SBYS yazılımı üreten), Yabancılar(SBYS yazılımı üreten), Yabancı Kuruluşlar(SBYS yazılımı üreten)
Yazılım Üreticisi Yetkilisine Ait Bilgiler
 Mevzuat
67523305-010.06.02/2976 2015/17 SAYILI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI GENELGESİ
Madde No:5.1.2

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
Bilgi Verilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Büro Görevlisi
Unvan 2Proje Sorumlusu
İmza / OnayBaşkan (Kurum)
Paraf Listesi 2
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Birim Sorumlusu
Unvan 2Daire Başkanı
İmza / OnayGenel Müdür (Birim)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
201343 Adet
2014214 Adet
2015161 Adet
2016149 Adet
20170 Adet
20180 Adet
20190 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
2 Saat
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
24 Saat

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder