GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI > YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > BELEDİYELER VE BİRLİKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Hizmetin Adı Belediyelere; Sağlık, Eğitim, Sosyal Hizmet ve Turizmi Geliştirecek Projelerinde Taşınmaz Tahsisi İçin Bakanlık İzninin Verilmesi
Hizmetin Tanımı Mahalli müşterek hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediyelere belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz tahsisine Bakanlık Onayı ile izin verilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Ortak Bilgisayar Programı
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları,Sivil Toplum Kuruluşları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Yerel Kamu Hizmetleri
Hizmet İşlem Tipi: İzin/Onay/Yetki İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
5393 BELEDİYE KANUNU

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
5393 BELEDİYE KANUNU
Madde No:15 Fıkra:5

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

BELEDİYE MECLİS KARARI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
5393 BELEDİYE KANUNU
Madde No:15 madde

VAKIF SENEDİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
- veya -
DERNEK TÜZÜĞÜ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
- veya -
ADİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
5393 BELEDİYE KANUNU
Madde No:15 Madde
Teamülen

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Diğer Kamu Kurumları Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
Teamülen

KURUM İÇİ/ DIŞI KAPSAMLI ARAŞTIRMA PROJESİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU GEREKÇE RAPORU
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
Teamülen

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Belediyeler
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (Paraf Listesi 2)
Bilgi Verilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şube Müdürü
Unvan 3Daire Başkanı
Unvan 4Genel Müdür Yardımcısı (Birim)
Unvan 5Genel Müdür (Birim)
Unvan 6Müsteşar Yardımcısı
Unvan 7Müsteşar
İmza / OnayBakan
Paraf Listesi 2 (Paraf Listesi 2)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şube Müdürü
Unvan 3Daire Başkanı
İmza / OnayGenel Müdür Yardımcısı (Kurum)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20115 Adet
201211 Adet
201312 Adet
20144 Adet
201510 Adet
20165 Adet
20177 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
2 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
3 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
BELEDİYELERİN; KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, DERNEKLERE, VAKIFLARA, ŞİRKETLERE YA DA ŞAHISLARA TAŞINMAZ TAHSİSİNE İLİŞKİN ONAYParaf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder