GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum İÇİŞLERİ BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. MUHTEREM İNCE) > İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Belediye Başkanlarının Başkanlıklarının Sona Ermesine Yönelik Danıştaya Başvuruda Bulunulması
Hizmetin Tanımı Belediye Başkanının; mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi, seçilme yeterliğini kaybetmesi, görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi, meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması durumlarında Danıştayın kararı ile belediye başkanının başkanlık sıfatının sonlandırılmasına yönelik Bakanlık başvurusunda bulunulması
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Ortak Bilgisayar Programı
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Genel İdari
Hizmet İşlem Tipi: İzin/Onay/Yetki İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
5393 BELEDİYE KANUNU

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
5393 BELEDİYE KANUNU
Madde No:44 Fıkra:2

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Mevzuat NoMevzuat
Teamülen

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

SAĞLIK RAPORU (KURUL)
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
5393 BELEDİYE KANUNU
Madde No:44. Maddenin 2. fıkrasının c bendi.
Teamülen

MAHKEME KARARI
Kurumun Diğer Birimleri
Belediye Başkanının seçilme yeterliğinin kaybedilmesine ilişkin mahkeme kararı
 Mevzuat
5393 BELEDİYE KANUNU
Madde No:44 Maddenin 2. fıkrasının b ve d bendi.

KARAR KESİNLEŞME ŞERH FORMU
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri
Üst Mahkemece Onaylanmış
 Mevzuat
5393 BELEDİYE KANUNU
Madde No:44 Madde.

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
Teamülen

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
Hizmet Sunumunun Bir Sonraki Aşamaya Geçirilmesi
Valilikler
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (Paraf Listesi 2)
Bilgi Verilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şube Müdürü
Unvan 3Daire Başkanı
Unvan 4Genel Müdür Yardımcısı (Birim)
Unvan 5Genel Müdür (Birim)
Unvan 6Müsteşar Yardımcısı
Unvan 7Müsteşar
İmza / OnayBakan
Paraf Listesi 2 (Paraf Listesi 2)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şube Müdürü
Unvan 3Daire Başkanı
Unvan 4Genel Müdür Yardımcısı (Kurum)
İmza / OnayGenel Müdür (Kurum)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20111 Adet
20125 Adet
20138 Adet
20142 Adet
20151 Adet
20160 Adet
20171 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
3 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
5 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder