GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. PROF. DR. EMİNE ALP MEŞE) > HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Biyosidal Ürün Ruhsatlandırımasına İlişkin Ön Başvurunun Alınması
Hizmetin Tanımı Biyosidal ürünlerin üretim ve ithalat ruhsatına ilişkin ön başvurunun yapılması, uygun görülmeyenlerin gerekçeleriyle reddedilmesi, ön başvurusu kabul edilerek uygun görülenlerin numune alınması ve analizlerinin yapılarak analiz raporlarıyla birlikte ruhsatlandırma aşamasına geçirilmesi maksadıyla ilgilisine bildirilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Deney/Analiz/Ölçüm / Test İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
39422 BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
38810 TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
39422 BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ
Madde No:11, 12, 13, 14

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

BİYOSİDAL ÜRÜN ÖN BAŞVURU FORMU
Aslı
Özel Sektör(Biyosidal Ürün Üretim Ruhsatı Başvurusu Yapanlar), Özel Sektör(Biyosidal Ürün İthali Ruhsat Başvurusu Yapanlar)
 
 Mevzuat
39422 BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ
Madde No:11, 12, 13, 14

BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKETİ
Aslı
Özel Sektör(Biyosidal Ürün Üretim Ruhsatı Başvurusu Yapanlar), Özel Sektör(Biyosidal Ürün İthali Ruhsat Başvurusu Yapanlar)
Yerli ürünlerde mesul müdür imzalı, ithal ürünlerde firma yetkilisince imzalı Biyosidal Ürün Etiket Örneği
 Mevzuat
39422 BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ
Madde No:11, 12, 13, 14

MAKBUZ
Aslı
Özel Sektör(Biyosidal Ürün Üretim Ruhsatı Başvurusu Yapanlar), Özel Sektör(Biyosidal Ürün İthali Ruhsat Başvurusu Yapanlar)
Üzerinde firmanın adı, vergi numarası, ürün adı ve hangi hizmet için yatırıldığının açıkca belirtildiği para makbuzu
 Mevzuat
39422 BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ
Madde No:11, 12, 13, 14

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Aslı
Özel Sektör(Biyosidal Ürün Üretim Ruhsatı Başvurusu Yapanlar), Özel Sektör(Biyosidal Ürün İthali Ruhsat Başvurusu Yapanlar)
Sertifikalı hazırlayıcı tarafından hazırlanmış güvenlik bilgi formu
 Mevzuat
39422 BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ
Madde No:37

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI SERTİFİKASI
Örneği (Fotokopisi)
Özel Sektör(Biyosidal Ürün Üretim Ruhsatı Başvurusu Yapanlar), Özel Sektör(Biyosidal Ürün İthali Ruhsat Başvurusu Yapanlar)
 
 Mevzuat
Teamülen

DILEKÇE
Aslı
Özel Sektör(Biyosidal Ürün Üretim Ruhsatı Başvurusu Yapanlar), Özel Sektör(Biyosidal Ürün İthali Ruhsat Başvurusu Yapanlar)
 
 Mevzuat
Teamülen

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Üniversiteler
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (daire başkanı imzalı) ,
Kurul Üyeleri
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (daire başkanı imzalı) ,
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (daire başkanı imzalı)
Bilgi İstenmesi
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (daire başkanı imzalı)
Bilgi Verilmesi
İl Müdürlükleri
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (daire başkanı imzalı)
Bilgi Verilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (daire başkanı imzalı)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Teknik Personel
Unvan 2Birim Sorumlusu
İmza / OnayDaire Başkanı
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
2013160 Adet
2014189 Adet
2015223 Adet
2016278 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
3 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
1 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder