GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. PROF. DR. MUHAMMET GÜVEN) > SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Kordon Kanı Bankacılığı Ruhsatının Düzenlenmesi
Hizmetin Tanımı Kordon kanı bankası açmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarının ruhsat başvuru dosyalarının ilgili İl Sağlık Müdürlük'lerince incelenmesi ve sonrasında başvuru dosyasının değerlendirilerek merkezin yerinde denetlenmesi sonucunda onay alınarak ruhsat düzenlenmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör,Diğer Kamu Kurumları
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Denetim)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
3359 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:10
3359 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
Madde No:ek 11

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

İlgili İl Sağlık Müdürülüğü tarafından resmi yazı ekinde gönderilen 05.07.2005 tarih ve 25866 sayılı Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği 9. Madde de yer alan evraklar.
Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
Kordon Kanı Bankacılığı Ruhsat başvuru dilekçesini içeren resmi yazı
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

T.C. KİMLİK NUMARASI BEYANI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

VAKIF SENEDİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

BİNANIN TEMİNİNE İLİŞKİN BİLGİ RAPORU
Aslı / Kurum Onaylı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN BEYAN
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA OLUR FORMU
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

1/100 ÖLÇEKLİ BANKA PLANI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

SORUMLU HEKİM DENEYİM BELGESİ
Aslı / Kurum Onaylı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

KURULACAK BANKANIN HİZMET ALANLARI İLE HEDEF KİTLELERİNİ BELİRTİR YAZI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

KORDON KANI BANKASI KAYIT DOSYALARINI İÇEREN DÖKÜMAN (EK 2)
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek 2

KORDON KANI BANKASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

KORDON KANI BANKASININ STANDART UYGULAMA YÖNTEMLERİ'NE UYGUN OLARAK FAALİYET GÖSTERECEĞİNE DAİR ALTYAPISININ VAR OLDUĞUNU GÖSTERİR DONANIM LİSTESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

KORDON KANI BANKASI PERSONELİNE AİT SÖZLEŞME
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
36747 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Tüm Bağlı/İlgili/İlişkili Kuruluşlar
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
Belge Gönderilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Doktor
Unvan 2Şube Müdürü
Unvan 3Daire Başkanı
Unvan 4Koordinatör
İmza / OnayGenel Müdür (Birim)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20126 Adet
20130 Adet
20140 Adet
20151 Adet
20161 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
1 Ay
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
6 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
KORDON KANI BANKASI RUHSATIParaf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
KORDON KANI BANKACILIĞI RUHSAT ONAYIParaf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder