GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI > ANKARA DEFTERDARLIĞI > ALTINDAĞ MALMÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Harcama Birimleri İhtiyacı Ödemelerin Yapılması İçin Kredi Açılması
Hizmetin Tanımı Muhasebe Müdürlüğüne bağlı Harcama Birimlerinde görevli mutemetler adına ihtiyaç duyulan ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla kredi açılması
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Hizmeti Sunmakla Görevli Personel
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: İktisadi/Ekonomi
Hizmet İşlem Tipi: Mali İşler

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
37154 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
2005/9913 ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
55 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)
488 DAMGA VERGİSİ KANUNU
Mevzuat MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
37154 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:5 Fıkra:2

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Mevzuat NoMevzuat
Teamülen

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
Diğer Kamu Kurumları Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
37154 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

HARCAMA TALİMATI
Diğer Kamu Kurumları Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
37154 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

KREDİ TALEPNAMESİ FORMU
Diğer Kamu Kurumları Kurumun Diğer Birimleri
Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki Tebliğe göre belirlenen limitin üzerindeki krediler için Defterdarlıktan veya bakanlıktan alınmış izin yazısı
 Mevzuat
37154 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Giriş Yapılmamış

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Şef
Unvan 3Uzman (Kariyer)
İmza / OnayMüdür (Kurum)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
2011170 Adet
2012220 Adet
2013250 Adet
2014270 Adet
2015320 Adet
2016370 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
4 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
2 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
4 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder