GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Sağlık Kuruluşlarına, Gemiadamları İçin Sağlık Raporu Verme ve Tetkik Tahlil Yaptırma Yetkisi Verilmesi
Hizmetin Tanımı Gemi Adamlarının, Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almasına esas olacak "Gemiadamı Sağlık Kurulu Raporu" verilmesi ve tıbbi tetkik ve tahlil yapılması için sağlık kuruluşlarının Genel Müdürlükçe yetkilendirilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör,Diğer Kamu Kurumları
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör,Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: İzin/Onay/Yetki İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
10600330-659/ 9 GEMİADAMLARI SAĞLIK YÖNERGESİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Madde No:28 Fıkra:2 Bent:ç
10600330-659/ 9 GEMİADAMLARI SAĞLIK YÖNERGESİ
Madde No:11-12

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ
Kurum Onaylı
Özel Sektör
Sağlık kuruluşunda biyokimya, mikrobiyoloji laboratuarı bulunmaması durumunda Bakanlıkça ruhsatlı biyokimya, mikrobiyoloji laboratuarı bulunan başka sağlık kuruluşu ile yapılan sözleşme ile sağlık kuruluşunda odyometri cihazı ve bölümü yoksa odyometri cihazına sahip odyometri bölümü bulunan diğer bir sağlık kuruluşu ile yapılan sözleşme veya sözleşme yapılan sağlık kuruluşunun sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş uygunluk belgesine istinaden yapılan hizmet alım sözleşmesi
 Mevzuat
10600330-659/ 9 GEMİADAMLARI SAĞLIK YÖNERGESİ
Madde No:11

DILEKÇE
Aslı
Özel Sektör
- veya -
RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
Sağlık kuruluşunun adının, adresinin, türünün, sahibinin bilgilerinin yer aldığı ve sağlık kurulu oluşturmak istediğini ve kurulunun hangi gün ve saatlerde toplanacağını belirten başvuru dilekçesi veya resmi yazı
 Mevzuat
10600330-659/ 9 GEMİADAMLARI SAĞLIK YÖNERGESİ
Madde No:11

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU PERSONELİ ÇALIŞMA UYGUNLUK BELGESİ
Kurum Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
10600330-659/ 9 GEMİADAMLARI SAĞLIK YÖNERGESİ
Madde No:11

İMZA SİRKÜLERİ
Kurum Onaylı
Özel Sektör
Sağlık kurulunda görev alacak mesul müdür, mesul müdür yardımcısı ile uzman tabiplerin imza sirküleri
 Mevzuat
10600330-659/ 9 GEMİADAMLARI SAĞLIK YÖNERGESİ
Madde No:11

ÖZEL HASTANELER İÇİN LABORATUAR RUHSATI
Kurum Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
10600330-659/ 9 GEMİADAMLARI SAĞLIK YÖNERGESİ
Madde No:11

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Onay )
Olur/Onay İstenmesi
EGE BÖLGE BAŞTABİPLİĞİ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (İç Yazı) ,
KARADENİZ BÖLGE BAŞTABİPLİĞİ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (İç Yazı) ,
MARMARA BÖLGE BAŞTABİPLİĞİ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (İç Yazı) ,
AKDENİZ BÖLGE BAŞTABİPLİĞİ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (İç Yazı)
Denetim/İnceleme Yapılması
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Onay )
Belge Verilmesi (Elden Teslim)

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Onay )
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Daire Başkanı
Unvan 4Genel Müdür Yardımcısı (Birim)
İmza / OnayGenel Müdür (Birim)
Paraf Listesi 2 (İç Yazı)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Birim Sorumlusu
İmza / OnayDaire Başkanı
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
201219 Adet
201312 Adet
201416 Adet
201510 Adet
20164 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
1 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
3 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
GEMİADAMLARI SAĞLIK RAPORLARINI DÜZENLEME YETKİ BELGESİParaf Listesi 1 (Onay )

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder