GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. PROF. DR. SABAHATTİN AYDIN) > SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Özel Hastanelere Hastane Açılış Ruhsatının Verilmesi
Hizmetin Tanımı İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla gelen ve özel hastane ön iznini almış olan hastanelere ait açılış ruhsat başvuru dosyasının incelenerek uygun bulunanlara hastane açılış ruhsatının verilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Sağlık İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:15

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
Özel Hastaneler Yönetmeliğine Uygunluk Yazısını içeren resmi yazı
 Mevzuat
Teamülen

DILEKÇE
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
Hastanenin adını, hastanenin yerini, açık adresini, telefonunu, hastane sahibinin açık ismini, hastane yapısı ve yapının niteliklerini, hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceğini, hastanenin hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ile gözlem yatak sayısı belirtir başvuru dilekçesi
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

ÖZEL HASTANE AÇILIŞ RUHSATI ÖN İZİN BELGESİNİ İÇEREN YAZI
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
 
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

 
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN RUHSATI)
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
 
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

YANGINDAN KORUNMA UYGUNLUK BELGESİ
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
 
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
Aslı / Kurum Onaylı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
- veya -
VAKIF SENEDİ
Aslı / Kurum Onaylı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesi veya vakıf tarafından açılacak ise vakıf senedi
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

MAKBUZ
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı ve özel hastane açılış ruhsat bedeli alındısını içeren makbuz
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

DEPREME DAYANIKLILIK RAPORU
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

TIBBİ ATIK SÖZLEŞMESİ
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
 
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

HASTANENİN GÜNDELİK YATAK ÜCRETLERİ TEKLİF BELGESİ
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
 
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

MESUL MÜDÜR/MESUL MÜDÜR YARDIMCISI SÖZLEŞMESİ
Aslı / Kurum Onaylı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
Özel hastanede mesul müdür olarak çalışacağına ilişkin mesul müdürlük sözleşmesi
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

T.C. KİMLİK NUMARASI BEYANI
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
Mesul Müdüre Ait T.C. Kimlik Numarası Beyanı
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

TIP HEKİMLİĞİ DİPLOMASI
Aslı / Kurum Onaylı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
Mesul Müdüre Ait Diploma
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

VESİKALIK FOTOĞRAF
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
Mesul Müdürün Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

ADLİ SİCİL BEYANI
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
Mesul Müdürün Adli Sicil Beyanı
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

TABİP ODASI KAYIT BELGESİ
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
Mesul Müdüre Ait Tabip Odası Kayıt Belgesi
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

İKAMETGAH BELGESİ
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
Mesul Müdüre Ait İkametgah Belgesi
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

ÇAMAŞIRHANE VE MUTFAK HİZMETLERİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
 
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

TIBBİ CİHAZ LİSTESİ
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
Özel Hastaneler Yönetmeliğinin EK-3’üne göre bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin onaylanmış envanterini içeren tıbbi cihaz listesi
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

TIP MERKEZLERİNDE BULUNMASI ZORUNLU TIBBİ DONANIM VE İLAÇ LİSTESİ
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
Özel Hastaneler Yönetmeliğinin EK-3-4'e ve EK-5-6'ya göre acil ünitesinde bulunması zorunlu Tıbbi Donanım ve İlaç Listesi
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

TIP MERKEZİ İLGİLİ DAL UZMANLARI RAPORU
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
 
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

TIP MERKEZİ MÜŞTEREK TEKNİK RAPORU
Aslı
Kurumun Diğer Birimleri(İl Sağlık Müdürlüğü)
 
 Mevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-10

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
İl Müdürlükleri
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Bilgi Verilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Daire Başkanı
Unvan 3Genel Müdür Yardımcısı (Birim)
İmza / OnayGenel Müdür (Birim)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20112 Adet
20123 Adet
20137 Adet
20146 Adet
20155 Adet
20168 Adet
20176 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
1 Ay
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
7 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
1 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
HASTANE AÇILIŞ RUHSATIParaf Listesi 1

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder