GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI > ÖZEL HASTANELER BİRİMİ
Hizmetin Adı Özel Hastane Bünyesindeki Görüntüleme Ve Fizik Tedavi VE Rehabilitasyon Ünitelerine Ruhsat Düzenlenmesi
Hizmetin Tanımı Özel Hastane Görüntüleme Ve Fizik Tedavi VE Rehabilitasyon Uygulama Ünitelerinde Göreve Başlayacak Hekimin Ruhsat İçin Gerekli Belgelerinin İncelenmesi Belgelerin Uygun Olması Halinde Makam Onayı İle Beraber Ruhsatın İmzaya Sunulması Onaylanan Ruhsatın Teslim Tesellüm Tutanağı Karşılığında Kişilere Teslim Edilmesi Teslim Edilen Ruhsatın Bir Örneği İle Teslim Tesellüm Tutanağının Bakanlığa Gönderilmesi Görüntüleme Fizik Tedavi VE Rehabilitasyon Fizik Tedavi VE Rehabilitasyon Uygulama Ünitelerinde Görev Yapacak Söz Konusu Hekimlerin Sağlık Kurumu Yönetim Sistemi (SKYS) Üzerinden Girişlerinin Yapılması
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3153 RADYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
35196 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Madde No:28

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Mevzuat NoMevzuat
Teamülen

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

ÖZEL HASTANE BÜNYESİNDEKİ LABORATUVAR VE MÜESSESELERİNE AİT RUHSAT BAŞVURU DİLEKÇE FORMU
Aslı
Özel Sektör(Özel Hastaneler)
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1

TIP HEKİMLİĞİ DİPLOMASI
Örneği (Fotokopisi) / Kurum Onaylı
Özel Sektör(Özel Hastaneler)
 
 Mevzuat
Teamülen

TIPTA UZMANLIK BELGESİ
Örneği (Fotokopisi) / Kurum Onaylı
Özel Sektör(Özel Hastaneler)
 
 Mevzuat
Teamülen

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
Örneği (Fotokopisi) / Kurum Onaylı
Özel Sektör(Özel Hastaneler)
 
 Mevzuat
Teamülen

VESİKALIK FOTOĞRAF
Aslı
Özel Sektör(Özel Hastaneler)
 
 Mevzuat
Teamülen

MAKBUZ
Aslı
Özel Sektör(Özel Hastaneler)
 
 Mevzuat
Teamülen

RADYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ MÜESSESELERİ HAKKINDAKİ KANUNA GÖRE YAPILAN İNCELEME RAPORU (EK:6/A)
Aslı
Özel Sektör(Özel Hastaneler)
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek:6/A

ÖZEL HASTANE BÜNYESİNDEKİ LABORATUVAR VE MÜESSESELERİNE RUHSAT DÜZENLENMESİNE YÖNELİK TAAHHÜTNAME (EK:7)
Aslı
Özel Sektör(Özel Hastaneler)
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek:7

ÖZEL HASTANE BÜNYESİNDEKİ LABORATUVAR VE MÜESSESELERİNE RUHSAT DÜZENLENMESİNE YÖNELİK TAAHHÜTNAME (EK:8)
Aslı
Özel Sektör(Özel Hastaneler)
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek:8

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
Aslı
Özel Sektör(Özel Hastaneler)
 
 Mevzuat
Teamülen

İMZA SİRKÜLERİ
Aslı
Özel Sektör(Özel Hastaneler)
 
 Mevzuat
Teamülen

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Özel Sektör Kuruluşları
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (İmza)
Belge Verilmesi (Elden Teslim)
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (İmza)
Bilgi Verilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (İmza)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / OnayMüdür Yardımcısı (Birim)
Paraf Listesi 2 (Teslim)
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayMemur
Paraf Listesi 3 (Onay)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
Unvan 4Müdür Yardımcısı (Birim)
Unvan 5İl Müdürü
İmza / OnayVali Yardımcısı
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
201147 Adet
201252 Adet
201360 Adet
201458 Adet
201555 Adet
201669 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
5 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
15 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
ÖZEL HASTANE LABORATUVAR/MÜESSESE RUHSATINA İLİŞKİN MAKAM OLURUParaf Listesi 3 (Onay)
TESLİM TESELLÜM TUTANAĞIParaf Listesi 1 (İmza)
ÖZEL HASTANE MÜESSESE RUHSAT BELGESİParaf Listesi 3 (Onay)

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder