GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI > SAĞLIK MESLEKLERİ BİRİMİ
Hizmetin Adı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerde Kadrolu Olarak Görev Yapacak Olan Hekimler İçin Yapılan Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi ve Çalışma Belgesi Düzenlemesi
Hizmetin Tanımı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerde Kadrolu Olarak Görev Yapacak Olan Hekimlere Ait Başvuru Belgelerinin İncelenmesi, Eksiklik Yoksa İlgili Hekim Adına Çalışma Belgesi Düzenlenmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Özel Sektör
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
1219 TABABET VE ŞUABATI SAN ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1449 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
1219 TABABET VE ŞUABATI SAN ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN
Madde No:12
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:18 Fıkra:1

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

TIP HEKİMLİĞİ DİPLOMASI
Noter Onaylı / Kurum Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/a

İMZA SİRKÜLERİ
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/a

TABİP ODASI KAYIT BELGESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/a

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
1219 TABABET VE ŞUABATI SAN ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN
Madde No:12

NÜFUS CÜZDANI
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

VESİKALIK FOTOĞRAF
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
2 Adet Fotograf
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:EK 1-3-4

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİ İLE İŞ VEREN ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMA ŞARTLARINI İÇEREN HİZMET SÖZLEŞMESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/a

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
1449 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Madde No:Ek-4

KADROLU GÖREV YAPACAK HEKİMLER İÇİN İŞE BAŞLAMA DİLEKÇESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
İlçe Müdürlükleri
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Belge Gönderilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Hemşire veya Ebe veya Sağlık Memuru veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / Onayİl Müdür Yardımcısı
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20111053 Adet
2012510 Adet
2013358 Adet
2014343 Adet
2015411 Adet
2016327 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
3 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
10 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
TIP MERKEZİ POLİKLİNİK ÇALIŞMA BELGESİParaf Listesi 1

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder