GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI > SAĞLIK MESLEKLERİ BİRİMİ
Hizmetin Adı Hekimlerin Tıp Merkezleri ve Polikliniklerde Geçici Olarak Görev Yapmalarına Yönelik Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi
Hizmetin Tanımı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerde Geçici Olarak Görev Yapacak Olan Hekimlere Yönelik Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi ve Çalışma Belgesi Düzenlenmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Özel Sektör
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1219 TABABET VE ŞUABATI SAN ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN
1449 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No: 18
1219 TABABET VE ŞUABATI SAN ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN
Madde No:12

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

DILEKÇE
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
Kadrolu Statüde Çalıştığı Özel Sağlık Kuruluşunu Belirtilen Kuruluşta Geçici Statüde Çalışmak İstediğini Beyan Eden Dilekçe
 Mevzuat
Teamülen

İMZA SİRKÜLERİ
Noter Onaylı / Kurum Onaylı
Vatandaş
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/a

TABİP ODASI KAYIT BELGESİ
Aslı / Kurum Onaylı
Vatandaş
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/a

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
Kurum Onaylı / Elektronik
Vatandaş
 
 Mevzuat
1449 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Madde No:Ek-4

NÜFUS CÜZDANI
Aslı / Kurum Onaylı
Vatandaş
 
 Mevzuat
Teamülen

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİ İLE İŞ VEREN ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMA ŞARTLARINI İÇEREN HİZMET SÖZLEŞMESİ
Aslı
Vatandaş
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/a

TIP HEKİMLİĞİ DİPLOMASI
Noter Onaylı / Kurum Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/a
1219 TABABET VE ŞUABATI SAN ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN
Madde No:12

HEKİMİN KADROLU ÇALIŞTIĞI SAĞLIK KURULUŞU TARAFINDAN DÜZENLENEN İZİN BELGESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
Hekimin Kadrolu Görev Yaptığı Özel Sağlık Kuruluşundaki Çalışma Saatlerini Gösteren Başka Bir Sağlık Kuruluşunda Çalışmasının Uygun Olduğunu Belirten İzin Belgesi
 Mevzuat
Teamülen

VESİKALIK FOTOĞRAF
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
2 Adet Fotoğraf
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:EK 1-3-4

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
İlçe Müdürlükleri
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Belge Gönderilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Hemşire veya Sağlık Memuru veya Ebe veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / Onayİl Müdür Yardımcısı
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
2013274 Adet
2014190 Adet
2015105 Adet
2016205 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
3 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
7 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
TIP MERKEZİ POLİKLİNİK ÇALIŞMA BELGESİParaf Listesi 1

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder