GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI > SAĞLIK MESLEKLERİ BİRİMİ
Hizmetin Adı Tıp Merkezi Ve Poliklinik Bünyesinde Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarı Açılması Başvurularının Alınması Değerlendirilmesi Başvuru Dosyasının Ruhsat Düzenlenmek Üzere Sağlık Bakanlığına Gönderilmesi
Hizmetin Tanımı Tıp Merkezi ve Poliklinik Bünyesinde Mikrobiyoloji Biyokimya Laboratuvarı Açılması Başvurularının Alınması Açılmak İstenen Laboratuvar Hakkında İlgili Uzman Hekim Tarafından Teftiş Yapılması, Yapılan Teftişte Kuruluşta Laboratuvarın Açılması Uygun Görülür İse İlgili Başvuru Belgeleri Ve Teftiş Raporu Örneğinin Ruhsat Düzenlenmek Üzere Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İletilmesi Düzenlenen Ruhsatın Başvuru Sahibine Teslim Edilmesi Cekirdek Kaynak Sistemine Kaydedilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Özel Sektör
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
992 SERİRİ VE GIDAİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:25 ve 13
Mevzuat TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:20

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

LABORATUVAR RUHSAT BAŞVURU DİLEKÇESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-1

TIP HEKİMLİĞİ DİPLOMASI
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/a 3-G

T.C. KİMLİK NUMARASI BEYANI
Kurum Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/a 3-G

DEKONT
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-2

1/100 ÖLÇEKLİ YERLEŞİM VE KULLANIM ALANLARINI GÖSTERİR MİMAR ONAYLI PLAN
Aslı / Kurum Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/a 3-G

İMZA SİRKÜLERİ
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Üyeliklerini De Belgeleyen Noter Onaylı İmza Sirküleri
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/a 3-G

TIP MERKEZİ POLİKLİNİK UYGUNLUK BELGESİ
Kurum Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/a 3-G

ŞİRKET ORTAKLARININ TAMAMININ UZMAN/TABİP OLDUĞU VE HİSSE DEVRİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA UZMAN/TABİP OLMAYANLARIN ORTAKLIĞA KABUL EDİLMEYECEĞİNE DAİR TAAHHÜTNAME
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/a 3-F

ŞİRKET ORTAKLARININ TAMAMININ UZMAN/TABİP OLDUĞU VE HİSSE DEVRİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA UZMAN/TABİP OLMAYANLARIN ORTAKLIĞA KABUL EDİLMEYECEĞİNE DAİR TAAHHÜTNAME
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/a 3-F

LABORATUVARDA YAPILACAK TAHLİLLERİN LİSTESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-2

LABORATUVARDA BULUNAN CİHAZ, ARAÇ VE GEREÇLER LİSTESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:ek-2

LABORATUVARDA BULUNAN KİMYASAL MADDELER LİSTESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:ek-2

LABORATUVAR RUHSATNAMESİ İÇİN BİLDİRİM FORMU
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:ek-3

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
ÖZEL HASTANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Rapor Gönderilmesi
ÖZELLİKLİ PLANLAMA GEREKTİREN SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Belge İstenmesi
KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Personel Görevlendirilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / Onayİl Müdür Yardımcısı
Paraf Listesi 2
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayGenel Müdür (Kurum)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20134 Adet
20143 Adet
20155 Adet
20162 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
15 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
1 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
TIBBİ LABORATUVAR RUHSAT BELGESİParaf Listesi 2

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder