GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI > SAĞLIK MESLEKLERİ BİRİMİ
Hizmetin Adı Tıp Merkezi Bünyesinde Açılacak Olan Cerrahi Müdahale Birimi İçin Cerrahi Müdahale Birimi Uygulama İzin Belgesi ve Birim Sorumlusu Belgesi Düzenlenmesi
Hizmetin Tanımı Tıp Merkezince Açılması Planlanan Cerrahi Müdahale Birimi Başvurularına istinaden; Başvuru Evraklarının İncelenmesi, Başvuru Belgelerinin Uygun Olması Halinde İl Sağlık Müdürü Başkanlığında Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Eğitim Görevlisi Olarak Görev Yapan, Başvurulan Branşlarda Görevli ve Bir Tanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Branşında Olmak Üzere En Az Üç Eğitim Görevlisinden Oluşan Teknik Komisyon Kurulması, Teknik Komisyon Tarafından Yerinde Yapılan İnceleme Sonucunda Uygun Görülür ise Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi ve Birim Sorumlusu Belgesinin Düzenlenmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
373 Cerrahi Müdahale Birimi Hakkında Resmi (Üst) Yazı
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
1449 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:23, Geçici Madde 2
373 Cerrahi Müdahale Birimi Hakkında Resmi (Üst) Yazı
Madde No:Yok

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Mevzuat NoMevzuat
Teamülen

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

AMBULANS HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ
Aslı / Noter Onaylı / Kurum Onaylı
Özel Sektör
Tıp Merkezi Tam Donanımlı Acil Yardım Ambulansı Bulundurmuyor ve Ambulans Hizmeti Sunan Özel Bir Kuruluş İle Sözleşme Yapılmış İse; Sözleşmenin ekinde Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin Onaylı Örneği bulunan Islak İmzalı Ambulans Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:24

CERRAHİ MÜDAHALE BİRİMİNDE GÖREV YAPAN PERSONEL LİSTESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

CERRAHİ MÜDAHALE BİRİMİ UYGULAMA İZİN BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

1/100 ÖLÇEKLİ YERLEŞİM VE KULLANIM ALANLARINI GÖSTERİR MİMAR ONAYLI PLAN
Aslı
Özel Sektör
Cerrahi Müdahale Biriminin Tüm Bölümlerini Gösterir En Az 1/100 Ölçekli Mimar Onaylı Plan
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:11

TIP MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK CERRRAHİ MÜDAHALELER LİSTESİ
Aslı
Özel Sektör
İlgili Uzman Hekim Ve Cerrahi Birim Sorumlusu Tarafından İmzalanmış Cerrahi Müdahale Biriminde Hangi Tür Ameliyatların Yapılacağını Gösteren Tıp Merkezlerinde Gerçekleştirilebilecek Cerrahi Müdahaleler Listesi
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:EK-9

TIP MERKEZLERİNDE CERRAHİ MÜDAHALELER İÇİN İLGİLİ ÜNİTELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ CİHAZ VE MALZEME LİSTESİ
Aslı
Özel Sektör
Cerrahi Müdahale Biriminde Yapılacak Müdahaleler İçin Bulundurulması Gerekli Araç, Gereç, Cihaz Ve Sarf Malzemelerini Belirtir Cerrahi Müdahale Birim Sorumlusunca İmzalı Tıp Merkezlerinde Cerrahi Müdahaleler İçin İlgili Ünitelerde Bulundurulması Zorunlu Asgari Cihaz ve Malzeme Listesi
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:EK-8

TIP MERKEZLERİNDE CERRAHİ MÜDAHALE BİRİMİNDE YAPILACAK MÜDAHALELER İÇİN BULUNDURULMASI GEREKLİ TEMEL TIBBİ CİHAZ VE MALZEMENİN OLACAĞINA DAİR TAAHHÜTNAME
Aslı
Özel Sektör
Cerrahi Müdahale Biriminde Yapılacak Müdahaleler İçin Mutlak Bulundurulması Gerekli Temel Araç, Gereç Ve Cihazların Dışında Ayrıca Yapacakları Müdahalelere Ait Her Türlü Araç, Gereç, Cihaz Ve Sarf Malzemeleri İle Acil Durumlarda Kullanılmak Üzere Gerekli Olan İlaçları Bulunduracaklarına Dair Sağlık Kuruluşunun Mes’ul Müdür, Sahip/Sahipleri Ve Cerrahi Birim Sorumlusu Tarafından İmzalanmış Tıp Merkezlerinde Cerrahi Müdahale Biriminde Yapılacak Müdahaleler İçin Bulundurulması Gerekli Temel Tıbbi Cihaz ve Malzemenin Olacağına Dair Taahhütname
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:25

TIP MERKEZLERİNDE UYGULANACAK MÜDAHALELERİN GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAĞINA DAİR TAAHHÜTNAME
Aslı
Özel Sektör
Sağlık Kuruluşunun Sahip Veya Sahipleri, Mes'ul Müdürü Ve Cerrahi Müdahale Birimi Sorumlusu Tarafından, Uygulanacak Müdahalelerin Gün İçinde Tamamlanamadığı Durumlarda Herhangi Bir Gerekçe Göstermeksizin Hastanın Yataklı Bir Tedavi Kurumuna Nakli Ve Orada Takip Ve Tedavisinin Devamını Sağlayacağına Dair Tıp Merkezlerinde Uygulanacak Müdahalelerin Gün İçinde Tamamlanacağına Dair Taahhütname
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:23

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
Aslı / Kurum Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

DEKONT
Aslı
Özel Sektör
İlgili Mali Yılı İçin Maliye Bakanlığınca Belirlenen Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi ve Birim Sorumlusu Belge Bedelinin Bankaya Yatırıldığına Dair Dekont
 Mevzuat
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Madde No:57

DILEKÇE
Aslı
Özel Sektör
Cerrahi Müdahale Uygulama Birim Sorumlusu Belgesi Başvuru Dilekçesi
 Mevzuat
Teamülen

TABİP ODASI KAYIT BELGESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/11

TIP HEKİMLİĞİ DİPLOMASI
Noter Onaylı / Örneği (Fotokopisi) / Kurum Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/11

İMZA SİRKÜLERİ
Noter Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
Kurum Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
1449 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Madde No:Ek-4

AMBULANS UYGUNLUK BELGESİ
Örneği (Fotokopisi) / Kurum Onaylı
Özel Sektör
Tıp Merkezi Tam Donanımlı Acil Yardım Ambulansı Bulunduruluyor İse, Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine Göre Alınmış, Müdürlükçe Tasdikli Ambulans Uygunluk Belgesi
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:24

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
İlçe Müdürlükleri
(İç Yazışma ) - Müdür Yardımcısı
Belge Gönderilmesi
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Müdür Yardımcısı
Belge Verilmesi (Elden Teslim)
KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Dış Yazışma ) - Müdür Yardımcısı
Personel Görevlendirilmesi
ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Dış Yazışma ) - Müdür Yardımcısı
Rapor İstenmesi
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Olur/Onay İstenmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Şube Müdürü
Unvan 4İl Müdür Yardımcısı
İmza / Onayİl Müdürü
Paraf Listesi 2
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayKurul Üyesi
Bağlı Genel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Müdür Yardımcısı
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Ebe veya Hemşire veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Tekniker
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / OnayMüdür Yardımcısı (Birim)

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
20135 Adet
20146 Adet
20151 Adet
20162 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
15 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
1 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
CERRAHİ MÜDAHALE UYGULAMA İZİN BELGESİParaf Listesi 1
CERRAHİ MÜDAHALE UYGULAMA BİRİM SORUMLUSU BELGESİParaf Listesi 1
CERRAHİ MÜDAHALE BİRİMİ AÇILIŞ MAKAM ONAYIParaf Listesi 1
CERRAHİ MÜDAHALE BİRİMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON İNCELEME RAPORUParaf Listesi 2

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder