GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI > SAĞLIK MESLEKLERİ BİRİMİ
Hizmetin Adı Özel Müstakil Radyoloji Nükleer Tıp Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Müesseseleri Sahip Ve İsim Değişikliği Başvurusunun Alınması Kuruluş Ruhsatı Mesul Müdürlük Ve Personel Çalışma Belgesinin Verilmesi
Hizmetin Tanımı Özel Müstakil Radyoloji,Nükleer Tıp,Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Müesseseleri Sahip Ve İsim Değişikliği Başvurusunun Alınması, Dosya İncelemesi Sonrası Kuruluş Ruhsatı-Mesul Müdürlük ve Personel Çalışma Belgelerinin Yenilenmesi, Belgelerin Düzenlenmesinden Sonra Bakanlık Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine Kaydının Yapılması
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
3153 RADYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:34
3153 RADYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN
Madde No:2

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

DILEKÇE
Aslı
Özel Sektör
Sağlık Kuruluşunun İşleteninin Adı Veya Ticari Unvanı İle Kuruluşun Adını, Açık Adresini, Faaliyet Göstereceği Uzmanlık Dalları Ve Türünü Belirten Ve Sağlık Kuruluşunun Devri İle İlgili İşlemlerinin Başlatılmasını Talep Eden İmzalı Başvuru Dilekçesi
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1b

HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ
Aslı
Özel Sektör
Sağlık Kuruluşunun Devrinin Yapıldığını Gösteren Hisse Devir Sözleşmesi
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1b

TİCARİ SİCİL GAZETESİ
Aslı / Kurum Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/b

LİSANS DİPLOMASI
Noter Onaylı / Kurum Onaylı
Özel Sektör
Şirket Ortaklarının Tabip Olduklarını Belgelemek Üzere Tabip Ortakların Lisans Diploması
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/b

TIPTA UZMANLIK BELGESİ
Kurum Onaylı
Özel Sektör
Şirket Ortaklarının Varsa Tıpta Uzmanlık Belgesi
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/b

MESUL MÜDÜR/MESUL MÜDÜR YARDIMCISI SÖZLEŞMESİ
Aslı / Noter Onaylı / Kurum Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/b

VESİKALIK FOTOĞRAF
Aslı
Özel Sektör
Mesul Müdüre Ait 4 Adet, Diğer Sağlık Personeline Aİt 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1 b

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİ İLE İŞ VEREN ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMA ŞARTLARINI İÇEREN HİZMET SÖZLEŞMESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1 b

TIBBİ ATIK SÖZLEŞMESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1 b

YANGIN RAPORU FORMU
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:11/6

DEKONT
Aslı
Özel Sektör
Ruhsatname Yenileme Bedelinin Ödendiğini Belirtir Dekont
 Mevzuat
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Madde No:57

ŞİRKET KARAR DEFTERİ
Noter Onaylı / Kurum Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/b

RUHSATLANDIRMAYA ESAS ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK OLMADIĞIN DAİR TAAHHÜTNAME
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1 b

ÖZEL MÜSTAKİL MÜESSESELER KURULUŞ RUHSATI/MESUL MÜDÜR BELGESİ
Aslı
Özel Sektör
Eski Sahiplik ve İsime Ait Özel Müstakil Müesseseler Kuruluş Ruhsatı/Mesul Müdür Belgesi
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1 b

KADROLU PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ
Aslı
Özel Sektör
Yenilemek Üzere Kuruluşta Çalışan Sağlık Personellerine Ait Kadrolu Personel Çalışma Belgesi
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1 b

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 3
Belge Verilmesi (Elden Teslim)
İlçe Müdürlükleri
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Paraf 1) ,
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Paraf 1)
Bilgi Verilmesi
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (Paraf 2)
Olur/Onay İstenmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Paraf 1)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / Onayİl Müdür Yardımcısı
Paraf Listesi 2 (Paraf 2)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Şube Müdürü
Unvan 4İl Müdür Yardımcısı
İmza / Onayİl Müdürü
Paraf Listesi 3
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayMemur
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20122 Adet
201315 Adet
20143 Adet
20152 Adet
20163 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
10 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
20 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU PERSONELİ ÇALIŞMA BELGESİParaf Listesi 1 (Paraf 1)
ÖZEL MÜSTAKİL MÜESSESELER KURULUŞ RUHSATI/MESUL MÜDÜR BELGESİParaf Listesi 2 (Paraf 2)

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder