GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI > SAĞLIK MESLEKLERİ BİRİMİ
Hizmetin Adı Özel Müstakil Tıbbi Laboratuvarlarda Adres Değişikliği Başvurusunun Alınması Değerlendirilmesi ve Kuruluş Ruhsatı Düzenlenmesi Amacıyla Sağlık Bakanlığına Gönderilmesi
Hizmetin Tanımı Özel Müstakil Tıbbi Laboratuvarlarda adres Değişikliği Başvurusunun Alınması, İlgili Uzman Hekim Tarafından Teftiş Yapılması Ve Teftiş Raporu Örneğinin Ruhsat Düzenlenmek Üzere Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İletilmesi, Düzenlenen Belgenın Başvuru Sahibine Teslim Edilmesi Çekirdek Kaynak Sistemine Kaydedilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
992 SERİRİ VE GIDAİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU
Mevzuat TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
Mevzuat TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:22

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

DILEKÇE
Aslı
Özel Sektör
Sağlık Kuruluşunun İşleteninin Adı Veya Ticari Unvanı İle Kuruluşun Adını, Açık Adresini, Faaliyet Göstereceği Uzmanlık Dalları Ve Türünü Belirten Ve Sağlık Kuruluşunun Nakli İle İlgili İşlemlerinin Başlatılmasını Talep Eden İmzalı Başvuru Dilekçesi
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/c

1/100 ÖLÇEKLİ YERLEŞİM VE KULLANIM ALANLARINI GÖSTERİR MİMAR ONAYLI PLAN
Aslı
Özel Sektör
2 Adet 1/100 Ölçekli Yerleşim ve Kullanım Alanlarını Gösterir Mimar Onaylı Plan
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-2

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN RUHSATI)
Aslı
Özel Sektör
Bina Müstakil İse Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı)
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/c

YANGIN RAPORU FORMU
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/c

TİCARİ SİCİL GAZETESİ
Aslı
Özel Sektör
Devralan Ticaret Şirketi İse, Şirket Ortaklarını Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/c

ŞİRKET ORTAKLARININ TAMAMININ UZMAN/TABİP OLDUĞU VE HİSSE DEVRİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA UZMAN/TABİP OLMAYANLARIN ORTAKLIĞA KABUL EDİLMEYECEĞİNE DAİR TAAHHÜTNAME
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/c

LABORATUVAR RUHSATNAMESİ İÇİN BİLDİRİM FORMU
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-3

MESUL MÜDÜR/MESUL MÜDÜR YARDIMCISI SÖZLEŞMESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/c

VESİKALIK FOTOĞRAF
Aslı
Özel Sektör
Kuruluşta Çalışacak Personel Ve Hekimlere Ait 2 Adet,Mesul Müdüre Ait 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/c

KURULUŞ YETKİLİLERİ VE PERSONEL LİSTESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/c

LABORATUVARDA YAPILACAK TAHLİLLERİN LİSTESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/c

TIBBİ ATIK SÖZLEŞMESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/b

DEKONT
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-2

ESKİ ADRESE AİT ÖZEL MÜSTAKİL TIBBİ LABORATUVAR (BİYOKİMYA-PATOLOJİ-MİKROBİYOLOJİ) KURULUŞ RUHSATI/MESUL MÜDÜR BELGESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 3/G

ESKİ ADRESE AİT PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:25/2

LABORATUVAR RUHSAT BAŞVURU DİLEKÇESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-1

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 3
Belge Verilmesi (Elden Teslim)
SAĞLIK BAKANLIĞI
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Belge Düzenlenmesi
İlçe Müdürlükleri
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Bilgi Verilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Şube Müdürü (Taşra)
İmza / Onayİl Müdür Yardımcısı
Paraf Listesi 2
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayUzman Doktor
Paraf Listesi 3
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayMemur
Paraf Listesi 4
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayGenel Müdür (Kurum)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
20135 Adet
20140 Adet
20152 Adet
20166 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
10 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
15 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
KADROLU PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİParaf Listesi 1
LABORATUVAR İNCELEME FORMU (MİKROBİYOLOJİ/BİYOKİMYA/PATOLOJİ)Paraf Listesi 2
TIBBİ LABORATUVAR RUHSAT BELGESİParaf Listesi 4

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder