GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI > SAĞLIK MESLEKLERİ BİRİMİ
Hizmetin Adı Özel Müstakil Tıbbi Laboratuvarların Sorumlu Müdür Değişikliği Başvurusunun Alınması Değerlendirilmesi ve Kuruluş Ruhsatı Düzenlenmesi Amacıyla Sağlık Bakanlığına Gönderilmesi
Hizmetin Tanımı Özel Müstakil Tıbbi Laboratuvarların Mesul Müdür Değişikliği Başvurusunun Alınması, İlgili Uzman Hekim Tarafından Teftiş Yapılması Ve Teftiş Raporu Örneğinin Ruhsat Düzenlenmek Üzere Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İletilmesi Düzenlenen Ruhsatın Başvuru Sahibine Teslim Edilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
992 SERİRİ VE GIDAİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU
Mevzuat TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
Mevzuat TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:22

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

DILEKÇE
Aslı
Özel Sektör
Tıbbi Müstakil Laboratuvarı İşletenin, Adı Veya Ticari Ünvanı İle Açmak İstediği Kuruluşun Adını, Açık Adresini, Faaliyet Gösterdiği Uzmanlık Dallarını Ve İrtibat Numaralarını Belirtir Ruhsatlandırma İşlemlerinin Başlatılmasının Talep Eden Mesul Müdür İmzalı Başvuru Dilekçesi
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1a/3 fıkrasının G bendi

LİSANS DİPLOMASI
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1a

TIPTA UZMANLIK BELGESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1a

İŞ AKDİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
Aslı / Noter Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1a

SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

ÖZEL MÜSTAKİL TIBBİ LABORATUVAR MÜESSESELERİ İÇİN HEKİM TARAFINDAN DOLDURULAN BİLDİRİM FORMU
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-3

T.C. KİMLİK NUMARASI BEYANI
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1a

DEKONT
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Madde No:57
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-2

VESİKALIK FOTOĞRAF
Aslı
Özel Sektör
4 Adet Mesul Müdüre Ait Fotograf
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1a

İMZA SİRKÜLERİ
Aslı
Özel Sektör
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Üyeliklerini De Belgeleyen Noter Onaylı İmza Sirküleri
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1a

LABORATUVARDA BULUNAN KİMYASAL MADDELER LİSTESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-2

AYRILAN HEKİME AİT KURULUŞ RUHSATI-MESUL MÜDÜRLÜK VE PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1a

DILEKÇE
Aslı
Özel Sektör
Ayrılan Hekime Ait Kuruluştan Ayrıldığını Belirten Dilekçesi
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1a

ADLİ SİCİL BELGESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1a

TABİP ODASI KAYIT BELGESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1a

MESUL MÜDÜR/MESUL MÜDÜR YARDIMCISI SÖZLEŞMESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1a

ŞİRKET ORTAKLARININ TAMAMININ UZMAN/TABİP OLDUĞU VE HİSSE DEVRİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA UZMAN/TABİP OLMAYANLARIN ORTAKLIĞA KABUL EDİLMEYECEĞİNE DAİR TAAHHÜTNAME
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1a

LABORATUVARDA BULUNAN CİHAZ, ARAÇ VE GEREÇLER LİSTESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-2

LABORATUVARDA YAPILACAK TAHLİLLERİN LİSTESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-2

RUHSATLANDIRMAYA ESAS ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK OLMADIĞIN DAİR TAAHHÜTNAME
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1-a

LABORATUVAR RUHSAT BAŞVURU DİLEKÇESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-1

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (paraf 1)
Belge İstenmesi
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 3
Belge Verilmesi (Elden Teslim)

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (paraf 1)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / Onayİl Müdür Yardımcısı
Paraf Listesi 2
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayGenel Müdür (Kurum)
Paraf Listesi 3
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayMemur
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
201320 Adet
20142 Adet
20151 Adet
20162 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
10 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
15 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
TIBBİ LABORATUVAR RUHSAT BELGESİParaf Listesi 2

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder