GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI > SAĞLIK MESLEKLERİ BİRİMİ
Hizmetin Adı Tıp Merkezi Bünyesinde Bulunan Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi ve Cerrahi Müdahale Birim Sorumlusu Yenileme Başvurularının Alınması Uygun Görülenlere Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi ve Birim Sorumlusu Belgesi Düzenlenmesi
Hizmetin Tanımı Tıp Merkezince Yapılan Branş İptali, İsim Değişikliği, Sahip (İşletici) Değişikliği, Mesul Müdür ve Cerrahi Müdahale Birim Sorumlusu Değişikliği Başvurularına istinaden; Başvuru Evraklarının İncelenmesi, Yapılan Başvuru Neticesinde Yerinde İnceleme Yapılmasına Gerek Yok İse Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesinin ve Gerekli Durumlarda Birim Sorumlusu Belgesinin Yenilenmesi Ayrıca Tıp Merkezince Branş İlavesi İçin Yapılan Başvuru Durumunda ise; Başvuru Belgelerinin Uygun Olması Halinde İl Sağlık Müdürü Başkanlığında Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Eğitim Görevlisi Olarak Görev Yapan, Eklenecek Branşta Görevli ve Bir Tanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Branşında Olmak Üzere En Az Üç Eğitim Görevlisinden Oluşan Teknik Komisyon Kurulması, Teknik Komisyon Tarafından Yerinde Yapılan İnceleme Sonucunda İlgili Branşın İlave Edilmesi Uygun Görülür ise Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi ve Gerekli ise Birim Sorumlusu Belgesinin Yenilenmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
373 Cerrahi Müdahale Birimi Hakkında Resmi (Üst) Yazı
1449 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:13

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Mevzuat NoMevzuat
Teamülen

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

CERRAHİ MÜDAHALE UYGULAMA İZİN BELGESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

CERRAHİ MÜDAHALE BİRİMİNDE GÖREV YAPAN PERSONEL LİSTESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

TIP MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK CERRAHİ MÜDAHALELER LİSTESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:EK-9

TIP MERKEZLERİNDE CERRAHİ MÜDAHALELER İÇİN İLGİLİ ÜNİTELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ CİHAZ VE MALZEME LİSTESİ
Aslı / Kurum Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:EK-8

BANKA DEKONTU
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Madde No:57

CERRAHİ MÜDAHALE BİRİMİ UYGULAMA İZİN BEGESİ DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU DİLEKÇESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

CERRAHI MÜDAHALE BİRİMİ SORUMLUSU BAŞVURU DİLEKÇESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

TIP HEKİMLİĞİ DİPLOMASI
Noter Onaylı / Örneği (Fotokopisi) / Kurum Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/11

TIPTA UZMANLIK BELGESİ
Noter Onaylı / Örneği (Fotokopisi) / Kurum Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/11

İMZA SİRKÜLERİ
Noter Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

TABİP ODASI KAYIT BELGESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1/11

NÜFUS CÜZDANI
Noter Onaylı / Örneği (Fotokopisi) / Kurum Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

RENKLİ FOTOĞRAF
Aslı
Özel Sektör
Cerrahi Müdahale Birim Sorumlusu Başvurularında İstenmekte Olan 2 Adet Renkli Fotoğraf
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 1-3-4

CERRAHİ MÜDAHALE BİRİMİ KONTROL TUTANAĞI
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

CERRAHİ MÜDAHALE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

CERRAHİ MÜDAHALE BİRİMİ HAKKINDA TAAHHÜTNAME
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORDROSU
Aslı / Kurum Onaylı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
1449 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Madde No:Ek-4

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
İlçe Müdürlükleri
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2
Belge Gönderilmesi
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 4
Belge Verilmesi (Elden Teslim)
KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 2
Personel Görevlendirilmesi
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 3
Olur/Onay İstenmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (komisyon raporu)
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayKurul Üyesi
Paraf Listesi 2
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / Onayİl Müdür Yardımcısı
Paraf Listesi 3
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Şube Müdürü
Unvan 4İl Müdür Yardımcısı
İmza / Onayİl Müdürü
Paraf Listesi 4
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayMemur
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20117 Adet
201222 Adet
201317 Adet
201415 Adet
20156 Adet
20168 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
15 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
1 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
CERRAHİ MÜDAHALE UYGULAMA İZİN BELGESİParaf Listesi 3
CERRAHİ MÜDAHALE UYGULAMA BİRİM SORUMLUSU BELGESİParaf Listesi 3
CERRAHİ MÜDAHALE BİRİMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON İNCELEME RAPORUParaf Listesi 1 (komisyon raporu)
CERRAHİ MÜDAHALE BİRİM SORUMLUSU DEĞİŞİKLİĞİ MAKAM ONAYIParaf Listesi 3
CERRAHİ MÜDAHALE BİRİMİ UYGULAMA İZİN BELGESİ YENİLEME MAKAM OLURUParaf Listesi 3

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder