GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI > GENEL SEKRETERLİK > GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (TEKNİK) > EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hizmetin Adı Belediyenin Yetki Ve Sorumluluk Kapsamında Yürüteceği Kamu Hizmetleri İçin Belediye Taşınmazları ile Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Taşınmazların Karşılıklı Trampa Edilmesi
Hizmetin Tanımı Belediyenin Yetki Ve Sorumluluk Kapsamında Yürüteceği Kamu Hizmetleri İçin Belediye Taşınmazları ile Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Taşınmazların Karşılıklı Trampa Edilmesi Amacıyla Belediye Tarafından Devir Alınacak Taşınmazların ve Kamu Kurumuna Devir Edilecek Taşınmazların Kadastro Haritasının Çıkarılması, Tapu İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından İmar Durumlarının Alınması, Taşınmazlar Üzerinde Şerh ve Beyanların Olup Olmadığının Araştırılması İçin Tapu Müdürlüğünden Tapu Kaydı Alınması, Taşınmaz Maliki Olan Kamu Kurumuna Karşılıklı Taşınmaz Devri İçin Talep Yazısı Yazılması, Devir Alınacak ve Devir Edilecek Taşınmazların Bedel Tespiti için Gayrimenkul Değerleme Şirketi veya En Az Üç Emlak Firmasından Piyasa Rayiç Değerleme Raporu Alınması, Belediye Tahmini Bedel Komisyonunca Bedel Tespitlerinin Yapılması, İki Kurumun Taşınmazlarının Karşılıklı Başa Baş Trampa Edilmesi İçin Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine Sunulması ve Taşınmazların Karşılıklı Tapu Tescil İşlemlerinin Yapılması İçin Tapu Müdürlüğüne Bildirilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Hem Resen Hem Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Diğer Kamu Kurumları
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Yerel Kamu Hizmetleri
Hizmet İşlem Tipi: İzin/Onay/Yetki İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
5393 BELEDİYE KANUNU
24912 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
5393 BELEDİYE KANUNU
Madde No:18 Fıkra:1 Bent:e
24912 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Madde No:5 Fıkra:1 Bent:c

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
Teamülen

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
ŞEHİR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - iç yazışma
Bilgi İstenmesi
BELEDİYE MECLİSİ
(İç Yazışma ) - iç yazışma/dış yazışma
Nihai Olur/Onay İstenmesi
BELEDİYE ENCÜMENİ
(İç Yazışma ) - iç yazışma/dış yazışma
Olur/Onay İstenmesi
Tapu Müdürlükleri
(Dış Yazışma ) - müdür
Tescil Yapılması
Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar)
(Dış Yazışma ) - iç yazışma
Bilgi Verilmesi
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - iç yazışma
Bildirimde Bulunulması

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Şu an kayıtlı hiç bir özel parafınız bulunmuyor.
Bağlı Genel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
iç yazışma
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Mühendis veya Teknik Personel veya Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Daktilograf
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / OnayDaire Başkanı
müdür
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Şef
İmza / OnayŞube Müdürü
iç yazışma/dış yazışma
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Mühendis veya Teknik Personel veya Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Daktilograf
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
Unvan 4Daire Başkanı
Unvan 5Genel Sekreter Yardımcısı (Kurum)
Unvan 6Genel Sekreter (Kurum)
İmza / OnayBelediye Başkanı

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
20130 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
3 Ay
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
6 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
PİYASA RAYİÇ DEĞERLEME RAPORU 

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder