GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI > GENEL SEKRETERLİK > GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (TEKNİK) > EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hizmetin Adı Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Satılmasına İlişkin İşlemlerin Yürütülmesi
Hizmetin Tanımı Satılacak Belediye Taşınmazlarının Tapu Kayıtları, İmar Durumları, Vaziyet Planları, Kadastro Haritaları, Ruhsat, Yapı Kullanma İzin Belgesi vb. Dokümanlarının Hazırlanması ve Taşınmazların Satışı İçin Meclise Sunulması, Bedel Tespiti İçin Gayrimenkul Değerleme Şirketi veya En Az Üç Emlak Firmasından Piyasa Rayiç Değerleme Raporu Alınması, Belediye Tahmini Bedel Komisyonunca Bedel Tespitlerinin Yapılması, Şartname Düzenlenmesi, Başkanlık Makamından İhale İçin Ön Onay Alınması ve Satış İhalesi Günün Belirlenmesi İçin Belediye Encümenine Sunulması, İhale Limitlerine Göre İlan İşlemlerinin Yapılması, İhaleye Katılmak İsteklilere İhale Şartnamesinin Bedelli Olarak Verilmesi, İhaleyi Almaya Hak Kazanan Gerçek Kişi/Tüzel Kişiliğe Ait İhale Kararının Onaylanması, İhaleyi Kazanan Gerçek Kişi/Tüzel Kişiliğe İhale Kararının Tebliğ Edilmesi, İhale Bedelinin Tahsil Edilmesi için Mali Hizmetler Daire Başkanlığına Bildirilmesi, Damga Vergisi Alınması için İlgili Vergi Dairesine Yazı Yazılması, Tapu Devri Yapılması İçin Tapu Müdürlüğüne Bildirilmesi, Yer Teslimi Yapılması ve Geçici Teminat Bedelinin İade Edilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Hem Resen Hem Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Özel Sektör
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Yerel Kamu Hizmetleri
Hizmet İşlem Tipi: Satın Alma ve Satış İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
5393 BELEDİYE KANUNU
2886 DEVLET İHALE KANUNU
24912 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
5393 BELEDİYE KANUNU
Madde No:18 Fıkra:1 Bent:e
24912 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Madde No:5 Fıkra:1 Bent:d

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Mevzuat NoMevzuat
Teamülen

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Giriş Yapılmamış

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
ŞEHİR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - iç yazışma
Bilgi İstenmesi
BELEDİYE MECLİSİ
(İç Yazışma ) - iç yazışma/dış yazışma
Olur/Onay İstenmesi
GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - iç yazışma
Tahsilat Yapılması
Tapu Müdürlükleri
(Dış Yazışma ) - müdür
Tescil Yapılması
Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlükleri
(Dış Yazışma ) - müdür
Vergi Kesintilerinin Yapılması
BELEDİYE ENCÜMENİ
(İç Yazışma ) - iç yazışma/dış yazışma
İhale Dokümanının Gönderilmesi
GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - iç yazışma
Teminat İadesinde Bulunulması

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Şu an kayıtlı hiç bir özel parafınız bulunmuyor.
Bağlı Genel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
iç yazışma
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Mühendis veya Teknik Personel veya Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Daktilograf
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / OnayDaire Başkanı
müdür
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Şef
İmza / OnayŞube Müdürü
iç yazışma/dış yazışma
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Mühendis veya Teknik Personel veya Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Daktilograf
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
Unvan 4Daire Başkanı
Unvan 5Genel Sekreter Yardımcısı (Kurum)
İmza / OnayGenel Sekreter (Kurum)
iç yazışma/dış yazışma
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Mühendis veya Teknik Personel veya Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Daktilograf
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
Unvan 4Daire Başkanı
Unvan 5Genel Sekreter Yardımcısı (Kurum)
Unvan 6Genel Sekreter (Kurum)
İmza / OnayBelediye Başkanı

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20116 Adet
201219 Adet
20138 Adet
201417 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
4 Ay
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
6 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder