GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI > BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI 3 > İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Kentsel Dönüşüm ve 500 m² Üzerindeki Riskli Binalar Dışındaki Parseller İçin Düzenlenecek Yeni Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi
Hizmetin Tanımı Kentsel dönüşüm ve 500 m² üzerindeki riskli binalar dışındaki parsellerde inşaata başlanabilmesi için belediyelerce verilen yapı ruhsatı belgesinin düzenlenmesi amacıyla gelen başvuruların alınması, mimari, statik, elektrik, mekanik, asansör, ısı yalıtım ve kanal bağlantı projesi yönünden ön incelemenin ve proje onayının yapılması
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri,Yabancılar,Yabancı Kuruluşlar,Birlikler / Odalar
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Internet üzerinden (http://www.bagcilar.bel.tr/ebasvuru)()()
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları,Sivil Toplum Kuruluşları,Yabancılar,Yabancı Kuruluşlar
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Yerel Kamu Hizmetleri
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
3194 İMAR KANUNU
4708 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN
24890 İMAR YÖNETMELİĞİ
38337 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
84 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
2007/12937 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
35205 SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
24992 Uygulama İmar Planı Notları

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
84 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:7 Fıkra:1 Bent:ç
3194 İMAR KANUNU
Madde No:21, 26

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Mevzuat NoMevzuat
Teamülen

Başvuruda istenen belgeler

Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, Jeoloji ve Jeofizik Müellifleri Tek Bir Yapı Ruhsatı İçin Ortak Taahhütname Düzenleyebilirler
Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

YANGINDAN KORUNMA UYGUNLUK BELGESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Yangından Korunma Yönetmeliği İnceleme Formu
 Mevzuat
2007/12937 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:5

İSKİ ATIK SU BAĞLANTI KABULÜ YAZISI
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
İSKİ Atıksu Bağlantı Proje Onay Yazısı
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

MİMARİ PROJE MÜELLİFİ SİCİL DURUM BELGESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
- veya -
MİMARİ PROJE MÜELLİFİ TAAHHÜTNAMESİ
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

İŞYERİ TANITIM BİLGİ FORMU (EK-2)
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
İşyeri yapılacak yapılar için
 Mevzuat
Teamülen

YAPI DENETİM RAPORU
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Proje Kontrol Formu Örneği (Ek-3 Form-1)
 Mevzuat
24890 İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:13

BANKA DEKONTU
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Yapı Denetim Hizmet Bedeli
 Mevzuat
24890 İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:13

ZEMİN ETÜT RAPORU
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
5 Takım (Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüd Raporu)
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4708 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN
Madde No:5

YAPI RUHSATI PROJE TESCİL BELGESİ
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
24890 İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:16

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
- veya -
TAPU SENEDİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
3194 İMAR KANUNU
Madde No:22

YAPI RUHSATI PROJE SORUMLULUK BEYANI
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, Jeoloji ve Jeofizik Müelliflerine Ait
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

VERGİ BORCU BULUNMADIĞINA DAİR BELGE
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
Teamülen

VEKALETNAME
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
3194 İMAR KANUNU
Madde No:22

YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ
Aslı / Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
Yapı Sahibi, Müteahhit, Şantiye Şefi, Proje Müellifleri ve Yapı Denetçilerine Ait Güncel Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
 Mevzuat
38337 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:10

(6 Takım) Ayrıca Sığınak Yönetmeliğinde Belirtilen Yapılar İçin Sığınak Onayı
 Mevzuat
3194 İMAR KANUNU
Madde No:22
35205 SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
Madde No:7
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

TRAFO BELGESİNİN İSKAN AŞAMASINDA GETİRİLECEĞİNE DAİR TAAHHÜTNAME
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
- veya -
YAPI RUHSATI TRAFO BELGESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar, Birlikler / Odalar, Diğer Kamu Kurumları
1500 m² altındaki yapılar için taahhütname, 1500 m² üzerindeki yapılar için trafo belgesi
 Mevzuat
Teamülen

YENİ YAPI RUHSATI OTOPARK TAAHHÜTNAMESİ
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
500 m2 altındaki yapılar için
 Mevzuat
24890 İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:13

GELİŞTİRME ALANLARINDA YAPI RUHSATI TAAHHÜTNAMESİ (İMAR KANUNU 23. MADDESİ GEREĞİ)
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
3194 İMAR KANUNU
Madde No:23

STATİK PROJE
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
5 Takım (Betonarme çizim 3 takım, statik hesap 2 takım)
 Mevzuat
3194 İMAR KANUNU
Madde No:22
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

ELEKTRİK TESİSATI UYGULAMA PROJESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
5 Takım
 Mevzuat
3194 İMAR KANUNU
Madde No:22
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

ASANSÖR PROJESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

SIHHİ TESİSAT PROJESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

ISI YALITIM PROJESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

YAPIYA İLİŞKİN BİLGİ FORMU
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
YİBF
 Mevzuat
38337 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

ŞANTİYE ŞEFİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
4708 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN
Madde No:9

STATİK PROJE MÜELLİFİ SİCİL DURUM BELGESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
- veya -
STATİK PROJE MÜELLİFİ TAAHHÜTNAMESİ
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

ŞANTİYE ŞEFİ SİCİL DURUM BELGESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
- veya -
ŞANTİYE ŞEFİ TAAHHÜTNAMESİ
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

ELEKTRİK PROJE MÜELLİFİ SİCİL DURUM BELGESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
- veya -
ELEKTRİK PROJE MÜELLİFİ TAAHHÜTNAMESİ
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

MEKANİK PROJE MÜELLİFİ SİCİL DURUM BELGESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
- veya -
MEKANİK PROJE MÜELLİFİ TAAHHÜTNAMESİ
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

JEOLOJİ MÜHENDİSİ SİCİL DURUM BELGESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
- veya -
JEOLOJİ MÜHENDİSİ TAAHHÜTNAMESİ
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

JEOFİZİK MÜHENDİSİ SİCİL DURUM BELGESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
- veya -
JEOFİZİK MÜHENDİSİ TAAHHÜTNAMESİ
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

LİSANS DİPLOMASI
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
Şantiye Şefine Ait
 Mevzuat
24890 İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:13

VERGİ LEVHASI
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
Müteahhite Ait
 Mevzuat
24890 İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:13

FAALİYET BELGESİ
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
Müteahhitin İnşaat Yapabileceğine Dair Faaliyet Belgesi
 Mevzuat
24890 İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:13

İMZA SİRKÜLERİ
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
Müteahhite Ait
 Mevzuat
24890 İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:13

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
Müteahhit Şirket İse
 Mevzuat
24890 İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:13

MÜTEAHHİT TAAHHÜTNAMESİ
Noter Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
24890 İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:13

YAPI DENETİM TAAHHÜTNAMESİ
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
Ek-3 Form-5
 Mevzuat
4708 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN
Madde No:2

TALEP/ŞİKAYET/İHBAR/BAŞVURU/ÖNERİ/TEŞEKKÜR FORMU (İŞ TALEP FORMU)
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
84 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:7

YAPI RUHSATI İÇİN YIKIM BELGESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
Parsel Üzerinde Mevcut Bina Varsa
 Mevzuat
24890 İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:13

YAPI RUHSATI MUVAFAKATNAMESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
Parsel Üzerinde Hissedar Varsa
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

YAPI DENETİM İZİN BELGESİ
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
 
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

YAPI DENETİM DENETÇİ BELGESİ
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar
YİBF Denetçilerine Ait
 Mevzuat
38337 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

DILEKÇE
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar, Birlikler / Odalar, Diğer Kamu Kurumları
- veya -
RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
3194 İMAR KANUNU
Madde No:22

İMAR DURUM BELGESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar, Birlikler / Odalar, Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

İSTİKAMET VE KOT KESİT RÖLEVESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Yabancılar, Yabancı Kuruluşlar, Birlikler / Odalar, Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
35202 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:57

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Müdür İmzalı
Bilgi Verilmesi
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Müdür İmzalı
Belge İstenmesi
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Müdür İmzalı
Bildirimde Bulunulması

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Raportör
İmza / OnayŞef
Paraf Listesi 2 (Onay)
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayRaportör
Bağlı Genel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Müdür İmzalı
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Raportör
Unvan 2Şef
İmza / OnayMüdür (İç Birim)

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20111700 Adet
20121950 Adet
20132045 Adet
2014766 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
15 İş Günü
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
7 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
15 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
HARÇ HESAP CETVELİParaf Listesi 2 (Onay)
YAPI RUHSATI 

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder