GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. FATİH METİN) > GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Hizmetin Adı Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatına Esas Hammadde Uygunluk/Uygunsuzluk Yazısı Verilmesi
Hizmetin Tanımı Bitki koruma ürünü ile hammaddelerini ithal etmek isteyen tüzel kişilere bitki koruma ürünü hammaddelerinin ithalatına esas Hammadde Uygunluk/Uygunsuzluk Yazısı verilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Tarım
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
5996 VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
15016 Döner Sermaye İşletmesinde 2015 Yılı Birim Fiyatları Hakkında Yazı
2017/5 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)
1929 TEAMÜLEN İSTENEN BELGELER HAKKINDA OLUR
Mevzuat BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK
Mevzuat DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
5996 VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
Madde No:18 Fıkra:1
2017/5 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)
Madde No:5 Fıkra:1,5,6
1929 TEAMÜLEN İSTENEN BELGELER HAKKINDA OLUR
Madde No:yok
15016 Döner Sermaye İşletmesinde 2015 Yılı Birim Fiyatları Hakkında Yazı
Madde No:yok

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Mevzuat NoMevzuat
Teamülen

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

DILEKÇE
Örneği (Fotokopisi)
Özel Sektör
Bitki Koruma Ürünü Hammaddeleri İthalat Uygunluk Yazısı Başvuru Formu
 Mevzuat
  BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:10/1

DÖNER SERMAYE MAKBUZU
Aslı
Özel Sektör
DÖNER SERMAYE TAHSİLAT BELGESİ
 Mevzuat
  DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
Madde No:yok

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN TAŞIMA BELGESİ ÖZET BEYANNAMESİ
Örneği (Fotokopisi)
Özel Sektör
İthal edilen ürün geçici depolama yerinde ise "Özet Beyan Formu" antrepo rejimine tabi tutuldu ise "Antrepo Beyannamesi"
 Mevzuat
  BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:10/1

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ ANTREPO BEYANNAMESİ
Örneği (Fotokopisi)
Özel Sektör
İthal edilen ürün geçici depolama yerinde ise "Özet Beyan Formu" antrepo rejimine tabi tutuldu ise "Antrepo Beyannamesi"
 Mevzuat
  BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:10/1

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDESİ İTHALAT FATURASI
Aslı / Onaylı Tercümesi
Özel Sektör
Bitki Koruma Ürünü Hammaddesi İthalat Faturası ve Tercümesi
 Mevzuat
  BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:10/1

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDESİ TEKNİK SPESİFİKASYONU
Aslı / Onaylı Tercümesi
Özel Sektör
Bitki Koruma Ürünü Hammaddesi Teknik Spesifikasyonu ve Tercümesi
 Mevzuat
  BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:10/1

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDESİ ANALİZ BELGESİ
Aslı / Onaylı Tercümesi
Özel Sektör
Bitki Koruma Ürünü Hammaddesi Analiz Belgesi ve Tercümesi
 Mevzuat
  BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:10/1

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Özel Sektör Kuruluşları
(Dış Yazışma ) - DAİRE BAŞK.
Bilgi Verilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayDaire Başkanı
Bağlı Genel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
DAİRE BAŞK.
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Mühendis
Unvan 2Birim Sorumlusu
İmza / OnayDaire Başkanı

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20112823 Adet
20121993 Adet
20132097 Adet
20142657 Adet
20152805 Adet
20163184 Adet
20173206 Adet
20183134 Adet
20192531 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
5 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
15 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDE UYGUNLUK YAZISIDAİRE BAŞK.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDE UYGUNSUZLUK YAZISIDAİRE BAŞK.

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder