GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. FATİH METİN) > TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > TEŞKİLATLANMA DAİRE BAŞKANLIĞI
Hizmetin Adı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Üst Birliklerinin Anasözleşme Madde Değişikliğine İzin Verilmesi, ayrıca Kanunla Yapılan Değişikliklerin uygulanabilmesi için, mevcut Birim Kooperatif, Bölge ve Merkez Birliği Örnek/Tip Anasözleşmelerinin Yeniden Düzenlenmesi
Hizmetin Tanımı Uygulamada karşılaşılan sorunlara istinaden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince karar verilerek talep edilen, mevcut örnek anasözleşme madde değişikliği tekliflerinin incelenerek onay verilmesi, Kuruluş Kanununda yapılan değişikliklere binaen, mevcut birim kooperatif, bölge ve merkez birliği örnek/tip anasözleşmelerinin Bakanlıkça yeniden düzenlenerek onay verilmesi, müteakiben birim kooperatifler için anasözleşme değişikliği izin yazısı ile ekinde onaylı değişiklik metni/yeni örnek/tip tarım kredi kooperatifi anasözleşmesinin (anasözleşme dökümanı) Merkez Birliğine gönderilmesi, Ayrıca üst kuruluşlara ilişkin anasözleşme değişikliğinin tamamlanabilmesi için, Kanun gereği; sözkonusu değişikliğin tescil ve ilan ettirilmesi ve buna dair belgelerin Bakanlığa gönderilmesinin, Anasözleşme Değişiklik İzin Tebligatı Yazısında ( ekli onaylı değişiklik metni/ yeni tip anasözleşme ) belirtilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Hem Resen Hem Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Sivil Toplum Kuruluşları
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Sivil Toplum Kuruluşları,Tarım Kredi Koop Merkez Birliği
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Tarım
Hizmet İşlem Tipi: İzin/Onay/Yetki İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
54 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi
1581 TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU
3223 1581 SAYILI TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN 237 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
5330 TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 553 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
3612 BAZI KANUNLARIN BAKANLAR KURULUNA YETKİ VEREN HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İLE BAZI KANUNLARIN BAKANLAR KURULUNA YETKİ VEREN HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
54 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi
Madde No:33 Fıkra:1 Bent:c
1581 TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU
Madde No:7
3223 1581 SAYILI TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN 237 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
Madde No:4.,6(Geçici madde 10)
5330 TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 553 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
Madde No:Geçici madde 1
3612 BAZI KANUNLARIN BAKANLAR KURULUNA YETKİ VEREN HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İLE BAZI KANUNLARIN BAKANLAR KURULUNA YETKİ VEREN HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
Madde No:54

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Mevzuat NoMevzuat
Teamülen

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Elektronik
Sivil Toplum Kuruluşları( Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği)
Türkiye Tarım Kredi Koop. Merkez Birliğinden gelen Anasözleşme Değişikliği talebi yazısı
 Mevzuat
Teamülen

KOOPERATİF YÖNETİM KURULU KARARI
Aslı
Sivil Toplum Kuruluşları( Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği)
Merkez Birliğinin Anasözleşme Değişikliği ile ilgili gerekçeli metni içeren Yönetim Kurulu Kararı / Gerekçeli Yönetim kurulu kararı ( 1 adet )
 Mevzuat
Teamülen

KOOPERATİF MADDE DEĞİŞİKLİK METNİ
Noter Onaylı / Kurum Onaylı / Elektronik
Sivil Toplum Kuruluşları( Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği)
Tarım Kredi Kooperatifi/Bölge/Merkez Birliği Anasözleşme madde değişikliği ile ilgili eski metin/metinler ile Gerekçeli yeni metinlerin yer aldığı karşılaştırma tablosu (2 adet)
 Mevzuat
Teamülen

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - GENEL MÜD. YRD.
İzin Verilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Şu an kayıtlı hiç bir özel parafınız bulunmuyor.
Bağlı Genel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
GENEL MÜD. YRD.
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Mühendis
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Daire Başkanı
İmza / OnayGenel Müdür Yardımcısı (Birim)

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
201115 Adet
201212 Adet
201310 Adet
201412 Adet
20154 Adet
20161 Adet
20170 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
3 Ay
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
20 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
3 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARI ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK ONAYI İZİN YAZISI 

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder