GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI > DOĞAL KAYNAKLAR, RUHSAT VE KÜLTÜR VARLIKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Madencilik Faaliyetleri İçin 2. ve 3.Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi
Hizmetin Tanımı Madencilik faaliyetleri için gerçek kişiler, tüzel kişiler veya kamu kurumları tarafından yapılan başvurulara istinaden arazi incelemesi yapılmasından ve gerekli belgelerin tamamlanmasından sonra, başvuru sahibi adına 2. sınıf veya 3.sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek belgenin elden teslim edilmesi.
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Özel Sektör,Diğer Kamu Kurumları
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Enerji
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
3213 MADEN KANUNU
2005/9207 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2005/9013 MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
35151 KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
3213 MADEN KANUNU
Madde No:7 Fıkra:9
2005/9207 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Madde No:4,6
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Madde No:3 Fıkra:7
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:12

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN GAYRİSIHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU BEYAN FORMU
Aslı
Vatandaş, Diğer Kamu Kurumları, Özel Sektör
 
 Mevzuat
2005/9207 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Madde No:17

MADEN İŞLETME RUHSATI
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Diğer Kamu Kurumları, Özel Sektör
 
 Mevzuat
2005/9013 MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ
Madde No:82/B

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETKİK HEYETİ RAPORU
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Diğer Kamu Kurumları, Özel Sektör
 
 Mevzuat
2005/9013 MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ
Madde No:82/B

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ALINAN KARAR BELGESİ
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Diğer Kamu Kurumları, Özel Sektör
 
 Mevzuat
2005/9207 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Madde No:EK Örnek form -7

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Diğer Kamu Kurumları, Özel Sektör
- veya -
ÇED'E İLİŞKİN PROJE TANITIM DOSYASI
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Diğer Kamu Kurumları, Özel Sektör
 
 Mevzuat
2005/9207 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Madde No:Ek Örnek form-7

İMAR DURUM BELGESİ
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Diğer Kamu Kurumları, Özel Sektör
Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi İmar Şubesinden alınan imar durum belgesi
 Mevzuat
3213 MADEN KANUNU
Madde No:7

GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Diğer Kamu Kurumları, Özel Sektör
 
 Mevzuat
2005/9207 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Madde No:5/g
2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
Madde No:17

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAAHHÜTNAMESİ
Aslı
Vatandaş, Diğer Kamu Kurumları, Özel Sektör
 
 Mevzuat
2005/9207 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Madde No:5/a

BANKA DEKONTU
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Diğer Kamu Kurumları, Özel Sektör
İşyeri açma izin harcı için Banka Dekontu
 Mevzuat
3213 MADEN KANUNU
Madde No:7

İMZA SİRKÜLERİ
Noter Onaylı
Özel Sektör
- veya -
İMZA BEYANNAMESİ
Noter Onaylı
Vatandaş
 
 Mevzuat
Teamülen

SAĞLIK KORUMA BANDI İŞARETLİ VAZİYET PLANI
Aslı
Vatandaş, Diğer Kamu Kurumları, Özel Sektör
Patlayıcı madde kullanımı olan madencilik faaliyetleri için sağlık koruma bandı işaretli vaziyet planı
 Mevzuat
2005/9207 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Madde No:23

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Giriş Yapılmamış

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Şu an kayıtlı hiç bir özel parafınız bulunmuyor.
Bağlı Genel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
ruhsat işleri
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Teknik Personel
Unvan 2Şube Müdürü
İmza / OnayVali Yardımcısı

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
201176 Adet
201265 Adet
201368 Adet
201444 Adet
201524 Adet
201637 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
5 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
1 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
5 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI 

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder