GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI > YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Yatırımcı Kuruluşların Yapım İşi İhtiyacına İlişkin Taleplerin Değerlendirilmesi
Hizmetin Tanımı Yatırımcı Kuruluşların yapım işi taleplerinin alınması ve ihaleye çıkılması için gerekli dosyaların incelenerek uygun görülenler için ihale onayının (belli bir limiti aşan yapım işlerinde vali makamından alınan onay) alınması, isteklilere verilecek ihale işlem dosyasının hazırlanması, ilan işlemlerinin tamamlanması ve ihale ilanın yayımlanmasının ardından ihale komisyonun oluşturularak ihale sürecinin başlatılması
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör,Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ortak Hizmet(Yardımcı)
Hizmet Sınıflama Tipi: İnşaat
Hizmet İşlem Tipi: Başvuru İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
4734 KAMU İHALE KANUNU
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
3152 İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Madde No:34
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:7 Fıkra:1 Bent:a, b
3152 İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Madde No:28/A

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Elektronik
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
Teamülen

MİMARİ, BETONARME, MEKANİK VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ İLE STATİK HESAP RAPORU
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

MİMARİ UYGULAMA PROJESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:5
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

STATİK PROJE
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:5
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

MEKANİK TESİSAT UYGULAMA PROJESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

ELEKTRİK TESİSATI UYGULAMA PROJESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

ALT YAPI PROJESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

PEYZAJ PROJESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

YAPIM İŞLERİ MAHAL LİSTESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

YAPIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

YAPIM İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

TAPU TESCİL BELGESİ
Elektronik
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

APLİKASYON KROKİSİ
Örneği (Fotokopisi)
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

PLANKOTE
Örneği (Fotokopisi)
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

YOL KOTU TUTANAĞI
Örneği (Fotokopisi)
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

YAPI RUHSATI ÇAP BELGESİ (HARİTA PLANI)
Örneği (Fotokopisi)
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

İMAR DURUM BELGESİ
Örneği (Fotokopisi)
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

HARİTA (PLAN) ÖRNEĞİ
Örneği (Fotokopisi)
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

VAZİYET PLANI
Örneği (Fotokopisi)
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

ZEMİN ETÜT RAPORU
Örneği (Fotokopisi)
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

METRAJ CETVELİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

HAKEDİŞ ÖDEMESİNE ESAS PURSANTAJ LİSTESİ (ALT İŞ KALEMLERİ LİSTESİ)
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

ENERJİ MÜSADE BELGESİ
Aslı / Örneği (Fotokopisi)
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

DOĞALGAZ MÜSADE BELGESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:7

YAKLAŞIK MALİYET İCMAL TABLOSU
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:9
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:21

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (vali yrd)
Komisyon Oluşturulması
STRATEJİ VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (şb md)
İlan Bedelinin Ödenmesi
BASIN İLAN KURUMU ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (vali yrd)
İlanın Yayımlattırılması

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (vali yrd)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / OnayVali Yardımcısı
Paraf Listesi 2 (şb md)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şef
İmza / OnayŞube Müdürü
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
20130 Adet
20140 Adet
201527 Adet
201650 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
10 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
1 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
İHALE DOKÜMANParaf Listesi 1 (vali yrd)
İHALE KOMİSYONU OLURUParaf Listesi 1 (vali yrd)
YAPIM İŞLERİ İHALE ONAY BELGESİ 

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder