GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI > YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Yapım İşlerine İlişkin Açık İhalenin Yapılması ve Sonuçlandırılması
Hizmetin Tanımı İhale Doküman dosyasına göre isteklilerden ihale tarih ve saatinden önce alınan teklif zarflarının ihale komisyonu tarafından açılması ve yeterlik kurallarına göre isteklilerin tekliflerinin incelenmesi, geçerli teklifler arasında aşırı düşük sınır değer tespitine müteakip aşırı düşük istenmesi durumunda teklifleri aşırı düşük olanlardan açıklama istenmesi ve ihaleye katılan isteklilerin yasaklılık teyitlerinin elektronik kamu alımları platformu (EKAP) üzerinden alınması ve ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. tekliflerin belirlenerek ihale komisyonu kararının ihale yetkilisinin onayına sunulması, onayın ardından isteklilere kesinleşen ihale kararının EKAP üzerinden bildirilmesi, parasal limitler dahilinde ön mali kontrolün yaptırılması, şikayet süresinin beklenmesini müteakip sözleşmeye 1. avantajlı teklife sahip isteklinin davet edilerek sözleşmenin imzalanması
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör
Hizmet Türü: Ortak Hizmet(Yardımcı)
Hizmet Sınıflama Tipi: İnşaat
Hizmet İşlem Tipi: İhale işleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
4734 KAMU İHALE KANUNU
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
3152 İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Madde No:34
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:7 Fıkra:1 Bent:a, b
3152 İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Madde No:28/A
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:36, 37

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

YAPIM İŞLERİ İÇİN YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGESİ
Aslı
Özel Sektör(Şirketler), Özel Sektör(Şahıs Firmaları)
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:39

YAPIM İŞLERİ İHALESİ İÇİN ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU
Aslı
Özel Sektör(Şirketler), Özel Sektör(Şahıs Firmaları)
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:54

YAPIM İŞLERİ İHALESİ İÇİN BANKA REFERANS MEKTUBU
Aslı
Özel Sektör(Şirketler), Özel Sektör(Şahıs Firmaları)
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:34

YAPIM İŞLERİ İHALESİ İÇİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Aslı
Özel Sektör(Şirketler), Özel Sektör(Şahıs Firmaları)
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:54
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:30

YAPIM İŞLERİ İHALESİ İÇİN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
Aslı
Özel Sektör(Şirketler), Özel Sektör(Şahıs Firmaları)
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:56

YAPIM İŞLERİ İHALESİ İÇİN BİLANÇO BİLGİLERİ TABLOSU
Aslı
Özel Sektör(Şirketler), Özel Sektör(Şahıs Firmaları)
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:35

YAPIM İŞLERİ İHALESİ İÇİN BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
Aslı
Özel Sektör(Şirketler), Özel Sektör(Şahıs Firmaları)
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:54
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:30

YAPIM İŞLERİ İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİ (İŞ DENETLEME/İŞ YÖNETME İŞ ARTIŞI VE DEVAM EDEN İŞLERDE)
Aslı
Özel Sektör(Şirketler), Özel Sektör(Şahıs Firmaları)
- veya -
YAPIM İŞLERİ İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİ (İŞ DENETLEME, GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞ İŞLERDE)
Aslı
Özel Sektör(Şirketler), Özel Sektör(Şahıs Firmaları)
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:39

YAPIM İŞLERİ İHALESİ İÇİN KARMA TEKLİF MEKTUBU
Aslı
Özel Sektör(Şirketler), Özel Sektör(Şahıs Firmaları)
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:39

YAPIM İŞLERİ İHALESİ İÇİN KONSORSİYUM BEYANNAMESİ
Aslı
Özel Sektör(Şirketler), Özel Sektör(Şahıs Firmaları)
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:33

YAPIM İŞLERİ İÇİN ORTAKLIK DURUM BELGESİ (MEZUNİYET BELGESİ KULLANILACAK ORTAĞA İLİŞKİN)
Aslı
Özel Sektör(Şirketler), Özel Sektör(Şahıs Firmaları)
- veya -
YAPIM İŞLERİ İÇİN ORTAKLIK DURUM BELGESİ (İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGESİ KULLANILACAK ORTAĞA İLİŞKİN)
Aslı
Özel Sektör(Şirketler), Özel Sektör(Şahıs Firmaları)
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:39

YÜKLENİCİ İŞ DENEYİM BELGESİ
Aslı
Özel Sektör(Şirketler), Özel Sektör(Şahıs Firmaları)
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:39

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (imza şb md)
Bildirimde Bulunulması
BASIN İLAN KURUMU ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (imza şb md)
Bildirimde Bulunulması
STRATEJİ VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (imza şb md)
İlanın Yayımlattırılması

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (imza şb md)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şef
İmza / OnayŞube Müdürü
Paraf Listesi 2 (imza şb md)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şef
İmza / OnayŞube Müdürü
Paraf Listesi 3 (imza vali yrd)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / OnayVali Yardımcısı
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
20130 Adet
201423 Adet
201528 Adet
201650 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
30 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
1 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
30 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞMEParaf Listesi 3 (imza vali yrd)

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder