GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI > DOĞAL KAYNAKLAR, RUHSAT VE KÜLTÜR VARLIKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Taşınmaz Kültür Varlıkları Katkı Payı Hesabından Tescilli Kültür Varlıklarının Uygulama İşine Katkı Payı Tahsis Edilmesi
Hizmetin Tanımı İl sınırları içerisindeki Belediye Başkanlıklarının veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının birimlerinin talepleri üzerine tescilli kültür varlıklarının uygulama işlemleri için Valilik Makamının Onayı ile başvuru sahibi Belediye Başkanlığına veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı birimine katkı payı tahsis edilmesi.
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Kamu Kurumları,Özel Sektör
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Kültür
Hizmet İşlem Tipi: Mali İşler

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
58309 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
58309 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:6,7,12
2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
Madde No:12
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Madde No:3 Fıkra:6
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:12

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

YAKLAŞIK MALİYET HESAP CETVELİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
58309 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:9

KORUMA BÖLGE KURULUNDAN ONAYLI UYGULAMA PROJESİ
Aslı / Kurum Onaylı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Çevre düzenleme, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırmaları için koruma bölge kurulundan onaylı uygulama projesi, tek yapı ölçeğindeki esaslı onarım uygulamaları için koruma bölge kurulundan onaylı uygulama projesi ve raporu
 Mevzuat
58309 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:9

İŞ PROGRAMI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
58309 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:9

PANAROMİK FOTOĞRAF
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Çevre düzenleme, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırmaları için alanın panaromik fotoğrafları, Tek yapı ölçeğindeki esaslı onarım uygulamaları için yapının iç ve dış çevresini gösteren panaromik fotoğraflar, Tek yapı ölçeğindeki tadilat ve tamirat uygulamaları için yapının iç ve dış çevresini gösteren panaromik fotoğraflar
 Mevzuat
58309 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:9

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROSUNDAN (KUDEB) ALINMIŞ İZİN BELGESİ
Aslı / Kurum Onaylı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Tek yapı ölçeğindeki tadilat ve tamirat uygulamaları için Koruma Uygulama ve Denetim Bürosundan (KUDEB) Alınmış İzin Belgesi. KUDEB bulunmayan yerlerde tadilat ve tamirat uygulamaları için ilgili koruma bölge kurulundan alınmış izin belgesi
 Mevzuat
58309 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:9

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
Teamülen

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Giriş Yapılmamış

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Şu an kayıtlı hiç bir özel parafınız bulunmuyor.
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20115 Adet
201213 Adet
20137 Adet
201415 Adet
201513 Adet
20164 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
3 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
7 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI HESABINDAN TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ UYGULAMA İŞLERİNE KATKI PAYI TAHSİS EDİLMESİNE İLİŞKİN VALİLİK OLURU 

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder