GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI > YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Şahıs Şirketleri Tarafından Yapılan Yapım İşleri İle İlgili Geçici/Kesin Kabulün Yapılması
Hizmetin Tanımı Şahıs şirketlerinin yapım işleri ile ilgili kesin kabul için ön görülen teminat süresi tamamlandığında yüklenicinin kesin kabulün yapılması için idareye yazılı olarak başvuruda bulunması, yapı denetim görevlileri tarafından yapılan inceleme sonucunda kesin kabule uygun bulunarak kesin kabul teklif belgesinin düzenlenmesi, ihale yetkilisi tarafından kesin kabul komisyonunun oluşturulması, kesin kabul komisyonu tarafından kesin kabul tutanağının onaylanması ve yüklenicinin kesin teminatının iade edilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör
Hizmet Türü: Ortak Hizmet(Yardımcı)
Hizmet Sınıflama Tipi: İktisadi/Ekonomi
Hizmet İşlem Tipi: İhale işleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
3152 İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
38914 YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Madde No:34
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:7 Fıkra:1 Bent:a,b
3152 İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Madde No:28/A

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

DILEKÇE
Aslı / Elektronik
Vatandaş
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-8 Yapım İşleri Genel Şartnamesi Md.41
38914 YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
Madde No:6

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
STRATEJİ VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 3 (imza şube md)
Teminat İadesinde Bulunulması

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Kontrol Mühendisi)
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayMühendis
Paraf Listesi 2 (imza vali yrd)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / OnayVali Yardımcısı
Paraf Listesi 3 (imza şube md)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şef
İmza / OnayŞube Müdürü
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
20130 Adet
20140 Adet
2015100 Adet
2016200 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
3 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
15 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
GEÇİCİ KABUL TUTANAĞIParaf Listesi 2 (imza vali yrd)
GEÇİCİ KABUL KOMİSYON OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN OLURParaf Listesi 2 (imza vali yrd)
YAPIM İŞLERİ GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİParaf Listesi 1 (Kontrol Mühendisi)

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder