GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI > DOĞAL KAYNAKLAR, RUHSAT VE KÜLTÜR VARLIKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Hazine Arazisine I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı Verilmesi
Hizmetin Tanımı 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında yer alan I (a) grubu madenlerin işletilebilmesi için ruhsat talep edilen hazine arazisinin Başkanlıkça incelemesinden ve ilgili kurumların madencilik faaliyeti ile ilgili olumlu görüş vermesinden sonra ihale yolu ile mevzuattaki belgelerin tamamlanmasının ardından I (a) grubu maden işletme ruhsatı verilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Özel Sektör,Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Madencilik
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
3213 MADEN KANUNU
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
36089 MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2886 DEVLET İHALE KANUNU
23809 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
3213 MADEN KANUNU
Madde No:16 Fıkra:2
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Madde No:3 Fıkra:6
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:12
36089 MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:6

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

APLİKASYON KROKİSİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
Teamülen

ADRES BİLDİRİMİ TAAHHÜTNAMESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
İlgili kurum görüşleri olumlu gelmesi halinde ihaleyi alana ait adres bildirimi taahhütnamesi
 Mevzuat
36089 MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

BANKA DEKONTU
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
1 - İlgili kurum görüşleri olumlu gelmesi halinde ihaleyi alan tarafından yatırılacak işletme ruhsat bedeli için banka dekontu 2- İlgili kurum görüşleri olumlu gelmesi halinde ihaleyi alan tarafından yatırılacak ihale bedeli için banka dekontu
 Mevzuat
36089 MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

MADEN İŞLETME PROJESİ
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
İlgili kurum görüşleri olumlu gelmesi halinde ihaleyi alan tarafından hazırlanacak maden işletme projesi
 Mevzuat
36089 MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:9

İMZA SİRKÜLERİ
Noter Onaylı
Özel Sektör
- veya -
İMZA BEYANNAMESİ
Noter Onaylı
Vatandaş
 
 Mevzuat
Teamülen

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
- veya -
DILEKÇE
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
I (a) grubu maden işletme ruhsatı başvurusu için resmi yazı veya dilekçe
 Mevzuat
Teamülen

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ALINAN KARAR BELGESİ
Örneği (Fotokopisi)
Vatandaş, Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
Teamülen

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Görüş İstenmesi
Tüm Bağlı/İlgili/İlişkili Kuruluşlar
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Görüş İstenmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Teknik Personel
Unvan 2Şube Müdürü
İmza / OnayVali Yardımcısı
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
20131 Adet
20142 Adet
20151 Adet
20160 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
4 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
9 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
I-A GRUBU MADEN İŞLETME RUHSATIParaf Listesi 1

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder