GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI > YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Yapım İşlerine İlişkin Belli İstekliler Arasında İhalenin Yapılması ve Sonuçlandırılması
Hizmetin Tanımı Ön yeterlik ihale dökümanına göre isteklilerden ön yeterlik tarih ve saatinden önce alınan ön yeterlik teklif dosyalarının ihale komisyonu tarafından açılması ve yeterlik kurallarına göre isteklilerin dosyalarının incelenmesi ve yeterlikleri tespit edilenler arasından dökümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin teklif vermeye davet edilmesi,alınan teklif zarflarının ihale komisyonu tarafından açılması ve yeterlilik kurallarına göre isteklilerin tekliflerinin incelenemesi, geçerli teklifler arasında aşırı düşük sınır değer tespitine müteakip aşırı düşük istenmesi durumunda teklifleri aşırı düşük olanlardan açıklama istenmesi ve ihaleye katılan isteklilerin yasaklılık teyitlerinin EKAP üzerinden alınması ve ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. tekliflerin belirlenerek ihale komisyonu kararı ihale yetkilisinin onayına sunulması. Onayın ardından isteklilere kesinleşen ihale kararının Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden bildirilmesi, parasal limitler dahilinde ön mali kontrolün yaptırılması şikayet süresi beklenmesine müteakip 1. avantajlı teklif sahibinin sözleşmeye davet edilerek sözleşmenin imzalanması.
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör,Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ortak Hizmet(Yardımcı)
Hizmet Sınıflama Tipi: İnşaat
Hizmet İşlem Tipi: İhale işleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
4734 KAMU İHALE KANUNU
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
3152 İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
3152 İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Madde No:28/A
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Madde No:34
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:7 Fıkra:1 Bent:a, b

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

YAPIM İŞLERİ İÇİN YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:39

YAPIM İŞLERİ İÇİN BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:54

YAPIM İŞLERİ İÇİN BANKA REFERANS MEKTUBU
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:34

YAPIM İŞLERİ İÇİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:54

YAPIM İŞLERİ İÇİN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:56

İMZA SİRKÜLERİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:38

MÜHENDİS/MİMARA AİT ODA KAYIT BELGESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:38

YAPIM İŞLERİ İÇİN ORTAKLIK DURUM BELGESİ (İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGESİ KULLANILACAK ORTAĞA İLİŞKİN)
Aslı
Özel Sektör
- veya -
YAPIM İŞLERİ İÇİN ORTAKLIK DURUM BELGESİ (MEZUNİYET BELGESİ KULLANILACAK ORTAĞA İLİŞKİN)
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38910 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:48

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
İlanın Yayımlattırılması
BASIN İLAN KURUMU ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
İlanın Yayımlattırılması
STRATEJİ VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2
İlanın Yayımlattırılması

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / OnayVali Yardımcısı
Paraf Listesi 2
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şef
İmza / OnayŞube Müdürü
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
20130 Adet
20140 Adet
20150 Adet
201660 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
70 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
70 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
5 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
KESİNLEŞEN İHALE KARARIParaf Listesi 1

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder