GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI > DOĞAL KAYNAKLAR, RUHSAT VE KÜLTÜR VARLIKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Taşınmaz Kültür Varlıkları Katkı Payı Hesabının % 20'lik Kısmından Kültür ve Turizm Bakanlığının Öncelik Vereceği Tescilli Kültür Varlıklarının İşlerine Katkı Payı Tahsis Edilmesi
Hizmetin Tanımı Kültür ve Turizm Bakanlığının öncelik vereceği tescilli kültür varlıklarının kamulaştırma,planlama ve projelendirme ile uygulama işlerine taşınmaz kültür varlıkları katkı payı hesabından Bakanlık Oluru ve Valilik Oluru ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına katkı payı tahsis edilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Diğer Kamu Kurumları
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Kültür
Hizmet İşlem Tipi: Mali İşler

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
58309 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
58309 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:7 Fıkra:4
2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
Madde No:12
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Madde No:3 Fıkra:3
43332 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:12

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
Teamülen

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI HESABINDAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ ÖNCELİK VERECEĞİ TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ İŞLERİNE KATKI PAYI TAHSİS EDİLMESİNE İLİŞKİN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI OLURU
Aslı / Kurum Onaylı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
Teamülen

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Giriş Yapılmamış

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Şu an kayıtlı hiç bir özel parafınız bulunmuyor.
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
20130 Adet
20142 Adet
20151 Adet
20164 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
3 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
7 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI HESABINDAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ ÖNCELİK VERECEĞİ TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ İŞLERİNE KATKI PAYI TAHSİS EDİLMESİNE İLİŞKİN VALİLİK OLURU 

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder