GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. PROF. DR. SABAHATTİN AYDIN) > SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi Ruhsatlandırmasının Yapılması
Hizmetin Tanımı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastaneleri dışında kalan sağlık kuruluşları bünyesinde kurulacak üniteler ile ilgili başvurunun alınması, başvuru dosyasının incelenmesi, eksik evrak tespit edilmesi durumunda eksikliğin giderilmesi, evraklar eksiksiz ise makam onayı alınması, yetkilendirme işleminin yapılması, iç ve dış yazışmaların tamamlanması
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör,Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör,Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Sağlık İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
Mevzuat GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
Mevzuat GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Madde No:10 Fıkra:1
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Madde No:8 Fıkra:1 Bent:ğ

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi Başvuru Dosyası
Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

DILEKÇE
Aslı
Özel Sektör(muayenehane), Özel Sektör(tıp merkezi), Özel Sektör(özel hastane), Özel Sektör(dal merkezi), Diğer Kamu Kurumları(üniversite hastaneleri birim), Kurumun Diğer Birimleri(devlet hastaneleri), Kurumun Diğer Birimleri(aile sağlığı merkezleri)
 
 Mevzuat
  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Madde No:Madde 10/Ek-1/Ek-2/Ek-3

iki adet vesikalık fotoğraf
 Mevzuat
  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Madde No:Madde 10/Ek-1/Ek-2/Ek-3

AÇIK KİMLİK VE ADRES BEYANI
Kurum Onaylı
Özel Sektör(muayenehane), Özel Sektör(tıp merkezi), Özel Sektör(özel hastane), Özel Sektör(dal merkezi), Diğer Kamu Kurumları(üniversite hastaneleri birim), Kurumun Diğer Birimleri(devlet hastaneleri), Kurumun Diğer Birimleri(aile sağlığı merkezleri)
 
 Mevzuat
  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Madde No:Madde 10/Ek-1/Ek-2/Ek-3

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA SERTİFİKASI
Kurum Onaylı
Özel Sektör(muayenehane), Özel Sektör(tıp merkezi), Özel Sektör(özel hastane), Özel Sektör(dal merkezi), Diğer Kamu Kurumları(üniversite hastaneleri birim), Kurumun Diğer Birimleri(devlet hastaneleri), Kurumun Diğer Birimleri(aile sağlığı merkezleri)
 
 Mevzuat
  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Madde No:Madde 10/Ek-1/Ek-2/Ek-3

 
 Mevzuat
  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Madde No:Madde 10/Ek-1/Ek-2/Ek-3

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA MERKEZİ VE ÜNİTELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ CİHAZ LİSTESİ
Kurum Onaylı
Özel Sektör(muayenehane), Özel Sektör(tıp merkezi), Özel Sektör(özel hastane), Özel Sektör(dal merkezi), Diğer Kamu Kurumları(üniversite hastaneleri birim), Kurumun Diğer Birimleri(devlet hastaneleri), Kurumun Diğer Birimleri(aile sağlığı merkezleri)
 
 Mevzuat
  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Madde No:Madde 10/Ek-1/Ek-2/Ek-3

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA MERKEZİ VE ÜNİTELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ İLAÇ LİSTESİ
Kurum Onaylı
Özel Sektör(muayenehane), Özel Sektör(tıp merkezi), Özel Sektör(özel hastane), Özel Sektör(dal merkezi), Diğer Kamu Kurumları(üniversite hastaneleri birim), Kurumun Diğer Birimleri(devlet hastaneleri), Kurumun Diğer Birimleri(aile sağlığı merkezleri)
 
 Mevzuat
  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Madde No:Madde 10/Ek-1/Ek-2/Ek-3

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA MERKEZİ VE ÜNİTELERDE ÇALIŞAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE
Kurum Onaylı
Özel Sektör(muayenehane), Özel Sektör(tıp merkezi), Özel Sektör(özel hastane), Özel Sektör(dal merkezi), Diğer Kamu Kurumları(üniversite hastaneleri birim), Kurumun Diğer Birimleri(devlet hastaneleri), Kurumun Diğer Birimleri(aile sağlığı merkezleri)
 
 Mevzuat
  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Madde No:Madde 10/Ek-1/Ek-2/Ek-3

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA MERKEZİ VE ÜNİTE MÜŞTEREK TEKNİK RAPOR
Kurum Onaylı
Özel Sektör(muayenehane), Özel Sektör(tıp merkezi), Özel Sektör(özel hastane), Özel Sektör(dal merkezi), Diğer Kamu Kurumları(üniversite hastaneleri birim), Kurumun Diğer Birimleri(devlet hastaneleri), Kurumun Diğer Birimleri(aile sağlığı merkezleri)
 
 Mevzuat
  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Madde No:Madde 10/Ek-1/Ek-2/Ek-3

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Valilikler
(Dış Yazışma ) - Genel Müdür Onayı ,
KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Genel Müdür Onayı ,
HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Genel Müdür Onayı
Belge Gönderilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (paraf listesi 1)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Daire Başkanı
Unvan 3Genel Müdür Yardımcısı (Birim)
İmza / OnayGenel Müdür (Birim)
Paraf Listesi 2 (paraf listesi 2)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
İmza / OnayDaire Başkanı
Bağlı Genel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Genel Müdür Onayı
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur veya Uzman Yardımcısı (Kariyer) veya Hemşire veya Tabip veya Denetleme Memuru
Unvan 2Daire Başkanı
Unvan 3Genel Müdür Yardımcısı (Birim)
İmza / OnayGenel Müdür (Birim)

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
20130 Adet
20140 Adet
201536 Adet
2016177 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
7 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
30 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder