GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI
Hizmetin Adı Klinik İlaç Araştırmaları (Faz I, Faz II, Faz III, Faz IV ve Gözlemsel İlaç Çalışmaları), Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları, Bitkisel Ürünlerle Yapılan Klinik Araştırma, Biyolojik Ürünlerle Yapılan Klinik Araştırma, İleri Tıbbi Tedavi Ürünleri İle Yapılan Klinik Araştırma, Gen Tedavisi Klinik Araştırması, Sağlık Beyanlı Ürünler İle Yapılan Klinik Araştırma, kök hücre, doku ve organ nakli klinik araştırmaları ile geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarına ait klinik araştırmalar hariç tedavi yöntemlerinin (kozmetik ürünler veya hammaddeleri ile tıbbi cihazlarla olanlar hariç) Çalışması İlk Başvurularının Değerlendirilmesi
Hizmetin Tanımı Klinik İlaç Araştırmaları (Faz I, Faz II, Faz III, Faz IV ve Gözlemsel İlaç Çalışmaları), Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları,Bitkisel Ürünlerle Yapılan Klinik Araştırma, Biyolojik Ürünlerle Yapılan Klinik Araştırma, İleri Tıbbi Tedavi Ürünleri ile Yapılan Klinik Araştırma, Gen Tedavisi Klinik Araştırması, Sağlık Beyanlı Ürünler ile Yapılan Klinik Araştırma, kök hücre, doku ve organ nakli klinik araştırmaları ile geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarına ait klinik araştırmalar hariç tedavi yöntemleri (kozmetik ürünler veya hammaddeleri ile tıbbi cihazlarla olanlar hariç) Çalışmaları İlk Başvurularının ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Kamu Personeli
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Kamu Personeli
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Sağlık İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
Mevzuat İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Mevzuat İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
5013 BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Mevzuat DÜNYA TIP BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ (GÖNÜLLÜLER ÜZERİNDE YAPILAN TIBBİ ARAŞTIRMALARDA ETİK İLKELER)
5237 TÜRK CEZA KANUNU
Mevzuat GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU
3359 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
Mevzuat KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KLİNİK ARAŞTIRMALAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ
Mevzuat KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE BİYOYARARLANIM/ BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI ETİK KURULLARINA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ
Mevzuat KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ARŞİVLEME İLKELERİ KILAVUZU
Mevzuat KLİNİK ARAŞTIRMALARDA MERKEZ ORGANİZASYON YÖNETİMİ ESASLARINA İLİŞKİN KILAVUZ
Mevzuat KLİNİK ARAŞTIRMALARDA GELİŞTİRME GÜVENLİLİK GÜNCELLEME RAPORUNA İLİŞKİN KILAVUZ
Mevzuat KLİNİK ARAŞTIRMALARDA GÜVENLİLİK BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ
Mevzuat KLİNİK ARAŞTIRMALARDA YAPILACAK OLAN SİGORTA TEMİNATINA İLİŞKİN KILAVUZ
Mevzuat KLİNİK ARAŞTIRMALARDA BİYOLOJİK MATERYAL YÖNETİMİ KILAVUZU
Mevzuat İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİNİN İYİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK İLKE VE ESASLARA İLİŞKİN KILAVUZ
Mevzuat PEDİATRİK POPÜLASYONDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN KILAVUZ
Mevzuat FARMASÖTİK MÜSTEHZARLARIN BİYOYARARLANIM VE BİYOEŞDEĞERLİLİĞNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
4 BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
Mevzuat İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:1
5013 BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Madde No:Bölüm V
5237 TÜRK CEZA KANUNU
Madde No:Madde 90
3359 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
Madde No:Ek Madde 10
4 BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Madde No:508 Fıkra:1 Bent:c

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

KLİNİK ARAŞTIRMA BAŞVURU FORMU
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli
- veya -
GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli
Klinik Araştırma Başvuru Formu veya Gözlemsel İlaç Çalışmaları Başvuru Formu
 Mevzuat
  İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:12.2
  KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KLİNİK ARAŞTIRMALAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ
Madde No:2.1.2

KLİNİK ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli
Klinik Araştırma Protokolü
 Mevzuat
  KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KLİNİK ARAŞTIRMALAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ
Madde No:2.2
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:9

KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN TÜRKÇE PROTOKOL ÖZETİ
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli
Klinik Araştırmalar İçin Türkçe Protokol Özeti
 Mevzuat
  KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KLİNİK ARAŞTIRMALAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ
Madde No:Madde 2.2.6.

KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN ARAŞTIRMA AKIŞ ŞEMASI
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli
Klinik Araştırmalar İçin Araştırma Akış Şeması
 Mevzuat
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:9.17.2

KLİNİK ARAŞTIRMALAR BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli
Klinik Araştırmalar Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu
 Mevzuat
  İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:4.h
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:10

KLİNİK ARAŞTIRMALAR İLE İLGİLİ BAŞVURULARDA KULLANILACAK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli
Klinik Araştırmalar İle İlgili Başvurularda Kullanılacak Özgeçmiş Formu
 Mevzuat
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:12.11.9

KLİNİK ARAŞTIRMALAR OLGU RAPOR FORMU
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli
Klinik Araştırmalar Olgu Rapor Formu
 Mevzuat
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:12.11.2

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILMAK ÜZERE ARAŞTIRMA BROŞÜRÜ
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli
Klinik Araştırmalarda Kullanılmak Üzere Araştırma Broşürü
 Mevzuat
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:12.11.1
  KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KLİNİK ARAŞTIRMALAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ
Madde No:2.3

KLİNİK ARAŞTIRMALAR BÜTÇE FORMU
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli
Klinik Araştırmalar Bütçe Formu
 Mevzuat
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:6.37

SİGORTA POLİÇESİ (KLİNİK ARAŞTIRMALAR )
Aslı
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli
Sigorta Poliçesi (Klinik Araştırmalar )
 Mevzuat
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:12.11.5
  KLİNİK ARAŞTIRMALARDA YAPILACAK OLAN SİGORTA TEMİNATINA İLİŞKİN KILAVUZ
Madde No:1

KLİNİK ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ KONULARDA SORUMLULUK DEVRİ VE KABULÜNE İLİŞKİN DOKÜMAN
Aslı
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli
Klinik Araştırma ile İlgili Konularda Sorumluluk Devri ve Kabulüne İlişkin Doküman
 Mevzuat
  KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KLİNİK ARAŞTIRMALAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ
Madde No:2.1.4

KLİNİK ARAŞTIRMA BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli
Klinik Araştırma Biyolojik Materyal Transfer Formu
 Mevzuat
  KLİNİK ARAŞTIRMALARDA BİYOLOJİK MATERYAL YÖNETİMİ KILAVUZU
Madde No:1
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:6.38

KLİNİK ARAŞTIRMA ÜRÜNÜ ÜLKEMİZDE RUHSATLI/İZİNLİ İSE KULLANMA TALİMATI/KISA ÜRÜN BİLGİSİ DOKÜMANI
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
Klinik Araştırma Ürünü Ülkemizde Ruhsatlı/İzinli İse Kullanma Talimatı/Kısa Ürün Bilgisi Dokümanı
 Mevzuat
  KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KLİNİK ARAŞTIRMALAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ
Madde No:2.4.17

BİYOYARARLANIM/BİYOEŞDEĞERLİK MERKEZLERİ İÇİN UYGUNLUK BELGESİ
Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Merkezleri için Uygunluk Belgesi
 Mevzuat
  İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Madde 11.2

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL KARARI
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
- veya -
BİYOYARARLANIM/BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI ETİK KURUL KARARI
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
Klinik Araştırmalar Etik Kurul Kararı
 Mevzuat
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:13.7
  KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KLİNİK ARAŞTIRMALAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ
Madde No:2.1.12
  FARMASÖTİK MÜSTEHZARLARIN BİYOYARARLANIM VE BİYOEŞDEĞERLİLİĞNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:19

KLİNİK ARAŞTIRMANIN UZMANLIK TEZİ VEYA AKADEMİK AMAÇLI OLDUĞUNU GÖSTEREN ONAY BELGESİ
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
Klinik Araştırmanın Uzmanlık Tezi veya Akademik Amaçlı Olduğunu Gösteren Onay Belgesi
 Mevzuat
  GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU
Madde No:9.7
  KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KLİNİK ARAŞTIRMALAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ
Madde No:2.1.7

BİYOYARARLANIM/BİYOEŞDEĞERLİK KLİNİK ARAŞTIRMALARINDA KULLANILACAK REFERANS ÜRÜNÜN/ÜRÜNLERİN TEMİN BELGESİ
Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Klinik Araştırmalarında Kullanılacak Referans Ürünün/Ürünlerin Temin Belgesi
 Mevzuat
  FARMASÖTİK MÜSTEHZARLARIN BİYOYARARLANIM VE BİYOEŞDEĞERLİLİĞNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek 2 Kılavuz

KLİNİK ARAŞTIRMA ÜRÜNÜNE AİT ANALİZ SERTİFİKASI
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
Klinik Araştırma Ürününe Ait Analiz Sertifikası
 Mevzuat
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:12.11.14

KLİNİK ARAŞTIRMA PROTOKOLÜNE AİT İMZA SAYFASI
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
Klinik Araştırma Protokolüne Ait İmza Sayfası
 Mevzuat
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:9
  KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KLİNİK ARAŞTIRMALAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ
Madde No:2.2.3

GÖZLEMSEL ÇALIŞMADA HAKKINDA BİLGİ TOPLANAN ETKİN MADDEYİ İÇEREN TÜM MÜSTAHZARLARIN LİSTESİ
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
Gözlemsel Çalışmada Hakkında Bilgi Toplanan Etkin Maddeyi İçeren Tüm Müstahzarların Listesi
 Mevzuat
  GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU
Madde No:4.7

KLİNİK ARAŞTIRMA İLK BAŞVURU ÜST YAZI
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
- veya -
BİYOYARARLANIM/BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMASI İLK BAŞVURU ÜST YAZI
Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
- veya -
GÖZLEMSEL ÇALIŞMA İLK BAŞVURU ÜST YAZI
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
Faz I, II, III, IV Klinik Araştırmalarda Klinik Araştırma İlk Başvuru Üst Yazısı, Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışması İlk Başvuru Üst Yazısı, Gözlemsel Çalışmalarda Gözlemsel Çalışma İlk Başvuru Üst Yazısı
 Mevzuat
  KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KLİNİK ARAŞTIRMALAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ
Madde No:2.1.8, 2.1.9

FAZ 1 KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ İÇİN UYGUNLUK BELGESİ
Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri için Uygunluk Belgesi
 Mevzuat
  İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:11.2

BİYOYARARLANIM/BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMASINDA KARŞILAŞTIRMA AMACIYLA KULLANILAN ARAŞTIRMA ÜRÜNÜNÜN REFERANS ÜRÜN OLDUĞUNU GÖSTERİR BEYAN
Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmasında Karşılaştırma Amacıyla Kullanılan Araştırma Ürününün Referans Ürün Olduğunu Gösterir Beyan
 Mevzuat
  FARMASÖTİK MÜSTEHZARLARIN BİYOYARARLANIM VE BİYOEŞDEĞERLİLİĞNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:9

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILMAK ÜZERE GÖNÜLLÜ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
Klinik Araştırmalarda Kullanılmak Üzere Gönüllü Bilgilendirme Dokümanı
 Mevzuat
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:2.37

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANA ANKET
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
Klinik Araştırmalarda Kullanılmak Üzere Hazırlana Anket
 Mevzuat
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:2.37

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANAN HASTA KARTI/GÜNLÜĞÜ
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
Klinik Araştırmalarda Kullanılmak Üzere Hazırlanan Hasta Kartı/Günlüğü
 Mevzuat
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:2.37

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANAN İLAN
Aslı / Elektronik
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Personeli(Araştırmacı)
Klinik Araştırmalarda Kullanılmak Üzere Hazırlanan İlan
 Mevzuat
  İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU
Madde No:2.37

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Özel Sektör Kuruluşları
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Klinik Araştırma-1) ,
Proje Yürütücüleri
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Klinik Araştırma-1) ,
Sivil Toplum Kuruluşları
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Klinik Araştırma-1)
İzin Verilmesi
Özel Sektör Kuruluşları
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Klinik Araştırma-1) ,
Proje Yürütücüleri
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Klinik Araştırma-1) ,
Sivil Toplum Kuruluşları
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Klinik Araştırma-1)
Belge İstenmesi
Özel Sektör Kuruluşları
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Klinik Araştırma-1) ,
Proje Yürütücüleri
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Klinik Araştırma-1) ,
Sivil Toplum Kuruluşları
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Klinik Araştırma-1)
Bilgi İstenmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Klinik Araştırma-1)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Eczacı veya Biyolog veya Kimyager veya Uzman Doktor
Unvan 2Birim Sorumlusu
İmza / OnayDaire Başkanı
Paraf Listesi 2 (Klinik Araştırma-2)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Eczacı veya Biyolog veya Kimyager veya Uzman Doktor
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Daire Başkanı
İmza / OnayBaşkan Yardımcısı (Kurum)
Paraf Listesi 3 (Klinik Araştırma-3)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Eczacı veya Biyolog veya Kimyager veya Uzman Doktor
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Daire Başkanı
Unvan 4Başkan Yardımcısı (Kurum)
İmza / OnayBaşkan (Kurum)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
2011285 Adet
2012391 Adet
2013461 Adet
2014416 Adet
2015456 Adet
2016391 Adet
2017412 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
30 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
5 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
30 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
KLİNİK ARAŞTIRMA (FAZ I, II, III ÇALIŞMALARI İÇİN) İLK UYGUNLUK ONAY YAZISIParaf Listesi 1 (Klinik Araştırma-1)
KLİNİK ARAŞTIRMA (FAZ IV ÇALIŞMALARI İÇİN) İLK UYGUNLUK ONAY YAZISIParaf Listesi 1 (Klinik Araştırma-1)
KLİNİK ARAŞTIRMA (BİYOYARARLANIM/BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI İÇİN) İLK UYGUNLUK ONAY YAZISIParaf Listesi 1 (Klinik Araştırma-1)
KLİNİK ARAŞTIRMA (GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI İÇİN) İLK UYGUNLUK ONAY YAZISIParaf Listesi 1 (Klinik Araştırma-1)

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder