GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI > STRATEJİ VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Teminat Mektuplarının Kabulü, İadesi ve Vade Uzatımının Yapılması
Hizmetin Tanımı Başkanlığımızca 4734 sayılı kanun kapsamında yapılmakta olan iş ve işlemlere ilişkin şahıs ve tüzel kişilerden istenilen banka teminat mektuplarının teyidinin istenmesi sonrasında kayıtlara alınması, iade şartlarının gerçekleşmesi halinde iadesi ve vadesi yaklaşan teminat mektuplarının süre uzatımının istenmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Hem Resen Hem Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Özel Sektör,Diğer Kamu Kurumları
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: İktisadi/Ekonomi
Hizmet İşlem Tipi: Mali İşler

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
4734 KAMU İHALE KANUNU
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Mevzuat MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:15)TEMİNAT MEKTUPLARI
6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
2008/14174 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
Mevzuat MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:15)TEMİNAT MEKTUPLARI
Madde No:B başlığı Madde 2 Fıkra:2 Bent:c

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
- veya -
DILEKÇE
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
Teamülen

VERGİ BORCU BULUNMADIĞINA DAİR BELGE
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör
 
 Mevzuat
6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
Madde No:22/A MADDESİ

YAPIM İŞLERİ KESİN KABUL TUTANAĞI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
- veya -
İNŞAAT İŞLERİ KESİN KABUL TUTANAĞI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
- veya -
MUAYENE KABUL TUTANAĞI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
- veya -
HİZMET İŞLERİ KABUL TUTANAĞI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları
 
 Mevzuat
  MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:15)TEMİNAT MEKTUPLARI
Madde No:2

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Banka ve Finans Kuruluşları
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Teminat İadesinde Bulunulması
Banka ve Finans Kuruluşları
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Teyit Sağlanması

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Şef
İmza / OnayMüdür (İç Birim)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
2014400 Adet
2015550 Adet
2016500 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
2 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
5 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder