GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI > MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ÖZEL TAHSİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hizmetin Adı Hazine Taşınmazlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilmesine ilişkin taleplerin alınması
Hizmetin Tanımı Özel Bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, belediyeler, özel idareler, köy tüzel kişilikleri, belediyelere bağlı ve belediyelerin kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler, il özel idarelerine bağlı ve İl özel idarelerinin kurdukları veya üye oldukları birlik ve İdareler ile kuruluş kanunlarında tahsis hükmü bulunan diğer kamu idarelerine Hazine taşınmazlarını tahsis etmek tahsis amacını değiştirmek ve tahsisini kaldırmak
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri,Birlikler / Odalar
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Genel İdari
Hizmet İşlem Tipi: İdari ve Sosyal İşler

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
178 MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)
Mevzuat KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Madde No:47
178 MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)
Madde No:13

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Tahsis talebine eklenecek bilgi ve belgeler
Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Birlikler / Odalar
 

 

TAPU SENEDİ
Örneği (Fotokopisi)
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Birlikler / Odalar
 

TESPİT TUTANAĞI
Örneği (Fotokopisi)
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Birlikler / Odalar
 

TAHMİN EDİLEN BEDEL TESPİT RAPORU
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Birlikler / Odalar
 

 

UYDU GÖRÜNTÜSÜ
Örneği (Fotokopisi)
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Birlikler / Odalar
 

İMAR PLANINA DAİR KURUM GÖRÜŞ YAZISI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Birlikler / Odalar
- veya -
TAŞINMAZIN ÖLÇEKLİ KROKİSİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri, Birlikler / Odalar
 

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Defterdarlıklar
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 3 (defterdarlık-izin verilmesi)
İzin Verilmesi
Defterdarlıklar
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2 (defterdarlık-bilgi istenilmesi)
Bilgi İstenmesi
BAŞBAKANLIK
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (dış yazışma-başbakanlık)
İzin İstenmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (dış yazışma-başbakanlık)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Uzman (Kariyer) veya Uzman Yardımcısı (Kariyer)
Unvan 2Daire Başkanı
Unvan 3Genel Müdür Yardımcısı (Birim)
Unvan 4Genel Müdür (Birim)
Unvan 5Müsteşar Yardımcısı
Unvan 6Müsteşar
İmza / OnayBakan
Paraf Listesi 2 (defterdarlık-bilgi istenilmesi)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Uzman (Kariyer) veya Uzman Yardımcısı (Kariyer)
İmza / OnayDaire Başkanı
Paraf Listesi 3 (defterdarlık-izin verilmesi)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Uzman (Kariyer) veya Uzman Yardımcısı (Kariyer)
İmza / OnayGenel Müdür Yardımcısı (Birim) ve Genel Müdür (Birim) ve Müsteşar ve Bakan
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
201410471 Adet
20159660 Adet
201611228 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
3 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
3 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder