GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum İÇİŞLERİ BAKANLIĞI > ANKARA VALİLİĞİ > HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından Toplantı Gösteri Yürüyüşleri ve Etkinlikler Düzenlenmesi
Hizmetin Tanımı Gerçek ve tüzel kişilerin düzenleyecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile Umumî veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında, gerçek kişi veya topluluklar tarafından düzenlenecek oyun, temsil ve çeşitli şekillerde gösteriler ile ilgili bildirim alınması.
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Birlikler / Odalar
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmeti Sunmakla Görevli Personel
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sosyal
Hizmet İşlem Tipi: İzleme ve Takip İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
2911 TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
2559 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU
Mevzuat TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
Mevzuat VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
Mevzuat İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜKLERİ İLE HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLERE İLİŞKİN TALİMAT

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
2559 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU
Madde No:Ek-1
2911 TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
Madde No:10
Mevzuat TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
Madde No:5
Mevzuat VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
Madde No:21 Fıkra:1 Bent:a AltBent:13

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

2559 SAYILI KANUNU EK-1 MADDESİNE GÖRE ÖRNEK ETKİNLİK BİLDİRİMİ FORMU
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar
- veya -
2911 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ İLE İLGİLİ VERİLECEK BİLDİRİM ÖRNEĞİ FORMU
Aslı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar
2911 sayılı Kanuna göre düzenlenmek istenilen toplantı ve gösteri yürüyüşü ile 2559 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesin göre etkilik bildirimi yapacak olanlar tarafından doldurulacak form
 Mevzuat
  İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜKLERİ İLE HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLERE İLİŞKİN TALİMAT
Madde No:EK-FORM
2559 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU
Madde No:Ek-1
2911 TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
Madde No:3

TÜZEL KİŞİLERCE DÜZENLENECEK TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN ALINACAK KARARA İLİŞKİN KARAR DEFTERİ
Aslı
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar
Toplantı Gösteri Yürüyüşü veya Etkinlik düzenleyecek Tüzel kişiler tarafından hazırlanacak
 Mevzuat
2559 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU
Madde No:Ek-1
  İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜKLERİ İLE HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLERE İLİŞKİN TALİMAT
Madde No:Ek form
2911 TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
Madde No:3

SLOGAN METNİ
Aslı / Kurum Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar
2911 Sayılı Kanuna göre yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyenlerden istenilecek
 Mevzuat
  İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜKLERİ İLE HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLERE İLİŞKİN TALİMAT
Madde No:Ek Form

AFİŞ
Aslı / Kurum Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar
2911 Sayılı Kanuna göre yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyecekler ile 2559 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre etkinlik düzenleyeceklerden istenilecek
 Mevzuat
  İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜKLERİ İLE HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLERE İLİŞKİN TALİMAT
Madde No:Ek Form

PANKART
Aslı / Kurum Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar
2911 Sayılı Kanuna göre yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyecekler ile 2559 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre etkinlik düzenleyeceklerden istenilecek
 Mevzuat
  İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜKLERİ İLE HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLERE İLİŞKİN TALİMAT
Madde No:Ek Form

GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VEYA ETKİNLİK DÜZENLEYECEKLER TARAFINDAN HAZIRLANACAK PROGRAM LİSTESİ
Aslı / Kurum Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar
2911 Sayılı Kanuna göre yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyecekler ile 2559 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre etkinlik düzenleyeceklerden istenilecek
 Mevzuat
  İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜKLERİ İLE HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLERE İLİŞKİN TALİMAT
Madde No:Ek Form

ETKİNLİK DÜZENLEYECEKLER TARAFINDAN HAZIRLANAN EL İLANI
Aslı / Kurum Onaylı
Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar
2911 Sayılı Kanuna göre yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyecekler ile 2559 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre etkinlik düzenleyeceklerden istenilecek
 Mevzuat
  İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜKLERİ İLE HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLERE İLİŞKİN TALİMAT
Madde No:Ek Form

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar)
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Bilgi Verilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / OnayVali Yardımcısı
Paraf Listesi 2 (Tebliğ )
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayŞube Müdürü
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
201481 Adet
2015100 Adet
2016112 Adet
201796 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
48 Saat
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
1 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
15 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
BAŞVURU ALINDI YAZISIParaf Listesi 2 (Tebliğ )
DÜZENLEME KURULUNUN GÖREV SORUMLULUKLARI TALİMATIParaf Listesi 2 (Tebliğ )

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder