GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > TAPU VE KADASTRO I. (ANKARA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ > ANKARA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı HİSS Kadastral Harita ve Teknik Belge Örneklerinin Verilmesi
Hizmetin Tanımı Parselin ölçü krokisi,pafta fotokopisi, ölçümünde kullanılan poligon röperleri vb. gibi belgelerin ilgilisine verilmesi.
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Diğer Kamu Kurumları,Yabancılar,Tahkim Kuruluşları (Ulusal/Uluslararası),Yabancı Kuruluşlar,Birlikler / Odalar
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları,Sivil Toplum Kuruluşları,Yabancılar,Yabancı Kuruluşlar
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Şehircilik
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
2010/4 Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik İşlemleri Hakkında Genelge

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
2010/4 Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik İşlemleri Hakkında Genelge
Madde No:33,34,35,36

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

NÜFUS CÜZDANI
Aslı
Vatandaş
Kimlik belgesi
 Mevzuat
2010/4 Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik İşlemleri Hakkında Genelge
Madde No:7,34

Temsilci ise temsil belgesi
 Mevzuat
2010/4 Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik İşlemleri Hakkında Genelge
Madde No:7,34

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı / Elektronik
Diğer Kamu Kurumları
Resmi yazı
 Mevzuat
2010/4 Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik İşlemleri Hakkında Genelge
Madde No:7,34

İŞ YAPIM SÖZLEŞMESİ (HKMO)
Aslı
Özel Sektör
İş Yapım Sözleşmesi
 Mevzuat
2010/4 Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik İşlemleri Hakkında Genelge
Madde No:7,34

VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
Aslı
Vatandaş
Taşınmaz malikinin velisi ise vukuatlı nüfus kayıt örneği
 Mevzuat
2010/4 Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik İşlemleri Hakkında Genelge
Madde No:7,34

MÜHENDİS/MİMARA AİT ODA KAYIT BELGESİ
Aslı
Özel Sektör
Oda kayıt belgesi
 Mevzuat
2010/4 Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik İşlemleri Hakkında Genelge
Madde No:6

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Giriş Yapılmamış

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Şu an kayıtlı hiç bir özel parafınız bulunmuyor.
Bağlı Genel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 5
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Tekniker veya Teknisyen
Unvan 2Mühendis
İmza / OnayMüdür (Kurum)

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
20130 Adet
20140 Adet
20150 Adet
20160 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
2 Saat
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
2 Saat
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
2 Saat
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
KADASTRAL HARİTA VE TEKNİK BELGE DOKÜMANIParaf Listesi 5

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder