GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI > MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > KESİN HESAP VE İDARE PAYLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hizmetin Adı Denetim Elemanınca Düzenlenen İnceleme ve Görüş ve Öneri Raporlarının İlgili Yerlere Gönderilmesi
Hizmetin Tanımı Genel Bütçeli İdarelerin muhasebe birimleri ile Genel ve Özel Bütçeli İdarelere bağlı işletmelerdeki Döner Sermaye Muhasebe Birimlerinde Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlardan; - mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve teklif raporları ilgili kamu idarelerine bakanlık birimlerine ve genel müdürlük dairelerine gönderilmektedir. - fazla ve yersiz ödemelere ilişkin raporlar ise "kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik" kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili kamu idarelerine gönderilmektedir. - mahalli idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının hesaplarının muhasebe tekniğine uygunluk denetimi kapsamında düzenlenen raporlar ilgili kamu idarelerine ve genel müdürlük dairelerine gönderilmektedir.
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Resen
Kimler Başvurabilir
Başvuruların alınma sıklığı  
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Genel İdari
Hizmet İşlem Tipi: İdari ve Sosyal İşler

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
8007 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ
2006/11058 KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
8007 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ
Madde No:10 Fıkra:2 Bent:1, 3 AltBent:1b, 1ç,
2006/11058 KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:6, 7
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Madde No:71

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Daire Başkanlıkları
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1 (Dai. Baş.)
Rapor Gönderilmesi
Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar)
(Dış Yazışma ) - Genel Müdür İmzalı
Rapor Gönderilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Dai. Baş.)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Uzman (Kariyer) veya Uzman Yardımcısı (Kariyer)
Unvan 2Şube Yöneticisi
İmza / OnayDaire Başkanı
Bağlı Genel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Genel Müdür İmzalı
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur veya Uzman Yardımcısı (Kariyer) veya Uzman (Kariyer)
Unvan 2Daire Başkanı
Unvan 3Genel Müdür Yardımcısı (Birim)
İmza / OnayGenel Müdür (Birim)

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
2012144 Adet
201391 Adet
2014329 Adet
2015142 Adet
20161170 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
5 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
10 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder