GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > TAPU VE KADASTRO I. (ANKARA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ > ÇANKAYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı HİSS - Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İşleminin Yapılması
Hizmetin Tanımı Ölünceye kadar bakıp gözetmek kaydıyla bakım alacaklısına veya üçüncü kişiye ait taşınmaz mülkiyeti veya mülkiyetten başka ayni hakkın temliki akdidir.
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Yabancılar
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Hizmeti Sunmakla Görevli Personel
Internet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/tkgm-web-tapu)()()
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları,Sivil Toplum Kuruluşları,Yabancılar,Yabancı Kuruluşlar
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Şehircilik
Hizmet İşlem Tipi: Kayıt İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
2013/5150 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Mevzuat TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN RESMÎ SENETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
6305 AFET SİGORTALARI KANUNU
492 HARÇLAR KANUNU

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
2013/5150 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde No:16

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

E-Devlet üzerinden kimlik doğrulama hizmeti kullanılarak web-tapu sistemi üzerinden yapılan işlem başvurularında, bilgisayar ortamında taranarak sisteme yüklenen belgelerin asılları, aktin alınması aşamasında taraflardan istenecektir.
Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI (T.C. KİMLİK KARTI)
Aslı
Vatandaş, Yabancılar
Kimlik Belgesi
 Mevzuat
2013/5150 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde No:18

Temsil Belgesi (Vatandaş ve yabancı kişilerin bizzat gelmeleri durumunda istenmez)
 Mevzuat
2013/5150 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde No:18

Fotoğraf
 Mevzuat
  TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN RESMÎ SENETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:16

DOĞAL AFET SİGORTA POLİÇESİ (DASK)
Sözlü Beyan
Vatandaş, Yabancılar
DASK Sigortası Poliçe Numarası
 Mevzuat
6305 AFET SİGORTALARI KANUNU
Madde No:11

EMLAK VERGİSİ DEĞERİNİ BELİRTİR BELGE
Aslı
Vatandaş, Yabancılar
Emlak Vergisi Değerini Belirtir Belge
 Mevzuat
492 HARÇLAR KANUNU
Madde No:63

NOTERCE DÜZENLENMİŞ ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ/SULH HUKUK HAKİMLİĞİ KARARI
Aslı
Vatandaş, Yabancılar
Sulh Hukuk Hakimliği veya Noterce düzenlenmiş sözleşme bulunması halinde bakım borçlusunun veya yetkili temsilcisinin kimlik belgesi ve temsil belgesi
 Mevzuat
2013/5150 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde No:20

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Giriş Yapılmamış

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Şu an kayıtlı hiç bir özel parafınız bulunmuyor.
Bağlı Genel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 20
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
İmza / OnayMüdür Yardımcısı (Birim)

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
201117 Adet
201216 Adet
20134187 Adet
20144155 Adet
20154367 Adet
20164881 Adet
20174892 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
1 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
2 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
TAPU SENEDİParaf Listesi 20

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder