GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > TAPU VE KADASTRO I. (ANKARA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ > ÇANKAYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Vasiyetnamenin Tenfizi İşleminin Yapılması
Hizmetin Tanımı Murisin vasiyetname bırakmış olması durumunda, mirasın vasiyetnameye uygun olarak mirasçılarına intikal etmesi işlemidir.
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Sivil Toplum Kuruluşları,Yabancılar,Yabancı Kuruluşlar,Birlikler / Odalar
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Hizmeti Sunmakla Görevli Personel
Internet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/tkgm-web-tapu)()()
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları,Sivil Toplum Kuruluşları,Yabancılar,Yabancı Kuruluşlar
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Şehircilik
Hizmet İşlem Tipi: Kayıt İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
2013/5150 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
6305 AFET SİGORTALARI KANUNU
492 HARÇLAR KANUNU

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
2013/5150 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde No:16

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

E-Devlet üzerinden kimlik doğrulama hizmeti kullanılarak web-tapu sistemi üzerinden yapılan işlem başvurularında, bilgisayar ortamında taranarak sisteme yüklenen belgelerin asılları, aktin alınması aşamasında taraflardan istenecektir.
Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI (T.C. KİMLİK KARTI)
Aslı
Sivil Toplum Kuruluşları, Vatandaş
Kimlik Belgesi
 Mevzuat
2013/5150 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde No:18

Temsil Belgesi (Vatandaş ve yabancı kişilerin bizzat gelmeleri durumunda istenmez)
 Mevzuat
2013/5150 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde No:18

MAHKEME TENFİZ YAZISI
Aslı
Sivil Toplum Kuruluşları, Yabancılar, Vatandaş, Birlikler / Odalar, Yabancı Kuruluşlar
Tenfiz Kararı veya Mahkemenin Tescile Yönelik Yazısı
 Mevzuat
2013/5150 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde No:20

VASİYETNAME
Aslı / Noter Onaylı
Sivil Toplum Kuruluşları, Yabancılar, Vatandaş, Birlikler / Odalar, Yabancı Kuruluşlar
Vasiyetname
 Mevzuat
2013/5150 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde No:20

DOĞAL AFET SİGORTA POLİÇESİ (DASK)
Sözlü Beyan
Sivil Toplum Kuruluşları, Yabancılar, Vatandaş
DASK Sigortası Poliçe Numarası
 Mevzuat
6305 AFET SİGORTALARI KANUNU
Madde No:11

EMLAK VERGİSİ DEĞERİNİ BELİRTİR BELGE
Aslı
Sivil Toplum Kuruluşları, Yabancılar, Vatandaş, Birlikler / Odalar
Emlak Vergisi Değerini Belirtir Belge
 Mevzuat
492 HARÇLAR KANUNU
Madde No:63

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Giriş Yapılmamış

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Şu an kayıtlı hiç bir özel parafınız bulunmuyor.
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
201115 Adet
201221 Adet
2013859 Adet
20141033 Adet
20151142 Adet
20161213 Adet
20171291 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
1 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
2 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder