GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. PROF. DR. EMİNE ALP MEŞE) > HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı (USYPRL); Difteri, Boğmaca, Lejyoner Hastalığı, Aşı ile Önlenebilir İnvaziv Bakteriyel Hastalıklar ile İlgili Ulusal Laboratuvar Sürveyans, Tanı ve Araştırma Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Analiz Sonuçlarının Gönderilmesi
Hizmetin Tanımı Difteri, Boğmaca, Lejyoner Hastalığı, Aşı ile Önlenebilir İnvaziv Bakteriyel Hastalıklara neden olan bakterilerin tanımlanması, doğrulanması, ileri identifikasyonu, biyotip, serotip, genotip ve antibiyotik direnç profillerinin araştırılmasına yönelik tüm incelemelerin gerçekleştirilmesi, sürveyans, kontrol, eğitim, danışmanlık ve Ar-Ge aktivitelerinin yapılması, dış kalite değerlendirme programları uygulanması, ilgili laboratuvarlara değerlendirme ziyaretlerinde bulunulması, 15189 ve diğer ilgili kalite sistem standartlarına uygun şekilde çalışmaların yürütülmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör,Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri,Tahkim Kuruluşları (Ulusal/Uluslararası)
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Sağlık İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Mevzuat LEJYONER HASTALIĞI KONTROL USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2016/23 AŞI İLE ÖNLENEBİLİR İNVAZİV HASTALIKLAR SÜRVEYANSI GENELGESİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Madde No:26
Mevzuat SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:10
2016/23 AŞI İLE ÖNLENEBİLİR İNVAZİV HASTALIKLAR SÜRVEYANSI GENELGESİ
Madde No:3

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

LABORATUVAR İNCELEME FORMU (MİKROBİYOLOJİ/BİYOKİMYA/PATOLOJİ)
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Giriş Yapılmamış

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Biyolog
İmza / OnayUzman Doktor
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
2014719 Adet
2015828 Adet
2016695 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
1 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
10 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder