GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI > GENEL SEKRETERLİK > TANIMA VE DENKLİK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Hizmetin Adı Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Alınan Yüksek Lisans Diplomalarının Tanıma ve Denklik Başvurusunun Yapılması
Hizmetin Tanımı Yurt dışından alınan yüksek lisans diplomalarının denklik başvurusunun yapılması
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Yabancılar
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Birim Evrak Servisi üzerinden
Internet üzerinden (http://denklikbasvuru.yok.gov.tr/denklik/yu-denklik-basvuru-form)()()
Kiosklar üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Yabancılar
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Eğitim
Hizmet İşlem Tipi: Eğitim İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
Mevzuat YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ
2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
Mevzuat YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ
Madde No:4
2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU
Madde No:7

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

YURTDIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ALINAN ÖN LİSANS, LİSANS VE YÜKSEK LİSANS DİPLOMALARINI TANIMA/DENKLİK BAŞVURU FORMU
Aslı
Vatandaş(Vatandaş), Yabancılar(Yabancılar)
Tanıma/Denklik Başvuru Formu

LİSANS DİPLOMASI
Aslı / Noter Onaylı / Örneği (Fotokopisi) / Kurum Onaylı
Vatandaş(Vatandaş), Yabancılar(Yabancılar)
Lisans eğitimi Türkiye'de tamamlanmış ise; • Lisans diploması aslı veya • Lisans diplomasının alındığı okul, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti, Lisans eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise; • Kurulumuz tarafından düzenlenen "Lisans Denklik Belgesi"nin aslı veya fotokopisi

YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI
Aslı / Noter Onaylı / Örneği (Fotokopisi) / Onaylı Tercümesi
Vatandaş(Vatandaş), Yabancılar(Yabancılar)
Tanıma ve/veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

POLİS AKADEMİSİ YÜKSEK LİSANS TRANSKRİPTİ
Aslı / Örneği (Fotokopisi) / Onaylı Tercümesi
Vatandaş(Vatandaş), Yabancılar(Yabancılar)
Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren onaylı not çizelgesi ve noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

POLİS AKADEMİSİ YÜKSEK LİSANS TRANSKRİPTİ
Aslı / Örneği (Fotokopisi) / Onaylı Tercümesi
Vatandaş(Vatandaş), Yabancılar(Yabancılar)
Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (diploma supplement)** aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Örneği (Fotokopisi) / Elektronik
Vatandaş(Vatandaş), Yabancılar(Yabancılar)
Yüksek lisans tanıma ve/veya denklik belgesi başvurularında yüksek lisans tezinin biri basılı biri elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği.

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZETİ
Örneği (Fotokopisi) / Onaylı Tercümesi
Vatandaş(Vatandaş), Yabancılar(Yabancılar)
Tez kapağının ve tez özeti kısmının noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

POLİS AKADEMİSİ YÜKSEK LİSANS TRANSKRİPTİ
Aslı / Örneği (Fotokopisi) / Onaylı Tercümesi
Vatandaş(Vatandaş), Yabancılar(Yabancılar)
Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı ve noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin ayrıca işlem gören sayfaların açıkca görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya Büyükelçiliklerimizce ya da noterce onaylanmış ve giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görüleceği şekilde okunaklı pasaport örneği.

T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinde temin edilecek yurtdışı giriş-çıkış dökümü aslı ve pasaporta ait işlem gören bütün sayfaların fotokopisi.

Bir yükseköğretim kurumunda yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla ders vermek üzere sözleşme yapılmış ve sözleşmeleri vize edilerek onaylanmış olması.

KKTC de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinde temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler.

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Konsolosluklar
(Dış Yazışma ) - Tüm liste
Teyit Sağlanması

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Dış Yazışma Paraf Listesi)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Birim Sorumlusu
İmza / OnayGenel Sekreter Yardımcısı (Kurum)
Bağlı Genel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Tüm liste
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Memur veya Uzman (Kariyer)
Unvan 2Şube Müdürü
Unvan 3Daire Başkanı
Unvan 4Genel Sekreter Yardımcısı (Kurum)
Unvan 5Genel Sekreter (Kurum)
İmza / OnayBaşkan Vekili (Kurum)

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
20130 Adet
20140 Adet
20150 Adet
20160 Adet
2017564595 Adet
20181086709 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
15 Dakika
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
30 Dakika
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder