GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Hizmetin Adı Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması İçin Başvuruların Alınması Değerlendirilmesi Ve Bakanlığa Bildirilmesi
Hizmetin Tanımı Sağlık Bakanlığına ait Hastanelerin Yanık Tedavi Merkezi Ve Yanık Ünitesi Açma Taleplerine Ait Baştabiplikçe Yapılan Yazılı Başvurularının Alınması, Bakanlıkça Belirlenmiş Planlamalar Dahilinde Değerlendirilmesi, Müdürlüğümüzce Uygun Görülmesi Neticesinde Uygun Görüldüğü Belirtilerek Tescil Değerlendirilmesi Yapılmak Üzere Bakanlığımıza İletilmesi, Uygun Görülmemesi Durumunda Değerlendirme Sonucunun İlgili Kuruma Resmi Yazı İle Bildirilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Başvuru İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
3359 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
2202 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YANIK TEDAVİ BİRİMLERİNİN KURULMASI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNERGE

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
2202 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YANIK TEDAVİ BİRİMLERİNİN KURULMASI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNERGE
Madde No:14,15

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Başvuru Dosyasındaki Belgelerin Baştabiplikçe Onaylanmış Olması Zorunludur.
Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

YANIK TEDAVİ ÜNİTE/MERKEZİNİN FAALİYETE GEÇMESİNE DAİR SORUMLU UZMAN TABİP VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN İSİM LİSTESİ
Aslı / Kurum Onaylı / Elektronik
Kurumun Diğer Birimleri(Sağlık Bakanlığı'na Ait Hastaneler)
 
 Mevzuat
2202 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YANIK TEDAVİ BİRİMLERİNİN KURULMASI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNERGE
Madde No:15

YANIK TEDAVİ ÜNİTE/MERKEZİNİN FAALİYETE GEÇMESİNE DAİR YANIK TEDAVİ ALANINDA BAKANLIK ONAYLI SERTİFİKA VEYA EĞİTİM BELGESİ
Aslı / Kurum Onaylı / Elektronik
Kurumun Diğer Birimleri(Sağlık Bakanlığı'na Ait Hastaneler)
 
 Mevzuat
2202 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YANIK TEDAVİ BİRİMLERİNİN KURULMASI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNERGE
Madde No:15

YANIK TEDAVİ ÜNİTE/MERKEZİNİN FAALİYETE GEÇMESİNE DAİR YANIK TEDAVİ BİRİMİNDE BULUNAN ARAÇ-GEREÇ, TIBBİ CİHAZ VE DONANIM LİSTESİ
Aslı / Kurum Onaylı / Elektronik
Kurumun Diğer Birimleri(Sağlık Bakanlığı'na Ait Hastaneler)
 
 Mevzuat
2202 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YANIK TEDAVİ BİRİMLERİNİN KURULMASI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNERGE
Madde No:15

YANIK TEDAVİ ÜNİTE/MERKEZİNİN FAALİYETE GEÇMESİNE DAİR YANIK TEDAVİ BİRİMİNE AİT ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ KROKİ
Aslı / Kurum Onaylı / Elektronik
Kurumun Diğer Birimleri(Sağlık Bakanlığı'na Ait Hastaneler)
 
 Mevzuat
2202 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YANIK TEDAVİ BİRİMLERİNİN KURULMASI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNERGE
Madde No:15

YANIK TEDAVİ ÜNİTE/MERKEZİNİN GEREKLİ OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN İSTATİSTİKİ VERİLERİ İÇEREN DOKÜMAN
Aslı / Kurum Onaylı / Elektronik
Kurumun Diğer Birimleri(Sağlık Bakanlığı'na Ait Hastaneler)
 
 Mevzuat
2202 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YANIK TEDAVİ BİRİMLERİNİN KURULMASI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNERGE
Madde No:15

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
SAĞLIK BAKANLIĞI
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Tescil Yapılması
KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 1
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 ,
KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 2
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1 ,
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
İnceleme/Değerlendirme Sonucunun Gönderilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / Onayİl Müdür Yardımcısı
Paraf Listesi 2
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / Onayİl Müdür Yardımcısı
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20140 Adet
20150 Adet
20161 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
1 Ay
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
2 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
YANIK TEDAVİ BİRİMLERİ BAKANLIK TESCİL TALEBİ YAZISIParaf Listesi 2

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder