GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI > ANKARA DEFTERDARLIĞI > MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Kamu Zararlarından Doğan Alacakların Silinmesi
Hizmetin Tanımı Muhasebe Müdürlüğüne bağlı harcama birimleri hesaplarında izlenen kamu alacaklarının terkin işleminin yapılması
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Diğer Kamu Kurumları
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: İktisadi/Ekonomi
Hizmet İşlem Tipi: Mali İşler

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
6767 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
Mevzuat MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:16) KİŞİLERDEN ALACAKLAR

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Madde No:61,79

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Kamu alacağının terkin edilmesine yönelik üst yazı (sehven fazla açılan, mahkeme kararı neticesinde veya özel kanun çıkartılması v.b)
Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı / Kurum Onaylı
Diğer Kamu Kurumları
 

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Giriş Yapılmamış

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Uzman (Kariyer)
İmza / OnayMüdür Yardımcısı (Birim)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
2014714 Adet
2015726 Adet
2016871 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
1 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
4 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder